Svetlosni trougao

07-11-15 alena 0 comment

ENERGETSKA VEŽBA-MEDITACIJA SVETLOSNI TROUGAO

Vežba-meditacija može da se praktikuje svakodnevno ili po potrebi

• Obrati se za podršku svojim Vodičima i aktiviraj Prvi, Drugi i Treći Reiki simbol

• Vizualiziraj ili naslikaj rukom Prvi simbol tako da leži horizontalno ispred Tvojih nogu (gornji deo simbola pored levog stopala, donji deo simbola pored desnog stopala ). Aktiviraj simbol i stani na njega raširenih nogu.Energija

• Sa svoje leve strane uzduž tela (od stopala do glave) vizualiziraj ili naslikaj rukom Drugi simbol i aktiviraj i ga.

• Sa svoje desne strane uzduž tela (od stopala do glave) vizualiziraj ili naslikaj rukom Treći simbol i aktiviraj i ga.

• Položi dlanove na 4. i 3. čakru ili spusti uz duž tela.

• Zamisli da su se vrhovi Drugog i Trećeg simbola priblizili jedan drugome i dodiruju se iznad Tvoje glave; Svi simboli zajedno sada čine sobom jednu vrstu trougla u čijem si Ti središtu. Jedna linija trougla – ispod Tvojih nogu, druga linija – s leve strane tela, treća linja – s desne strane tela.

• Oseti stabilnost.

Svetlosni trougao• Unutrašnjim vidom posmatraj simbole i trougao koji oni čine u srebrno-beloj boji. Svetlost koju izranjaju simboli, uliva se u Tvoje biće, u svaku ćeliju organizma, oslobađa od tuge, bola, konfuzije, uvreda,.. svega što Tebe muči; Oseti uticaj Svetlosti na sebi.

• Sve tamne flekice koje napuštaju Tvoje biće pod uticajem Svetlosti (energetski toksini), spuštaju se u prostor ispod nogu i u dodiru s 1. simbolom, momentalno se transformišu u Svetlost. Ostani u tom stanju sve dok osećaš potrebu.

• Unutrašnjim vidom posmatraj kako iz Ljubičaste dubine Univerzuma, kroz vrh Svetlosnog trougla, u Tvoje teme se pušta široki svetlosni zrak ljubičaste ili zlatne boje. Kao snažna, laserska svetlost taj zrak protiče kroz centar Tvog bića. Struji uzduž kičmenog stuba na dole, izranja kroz 1. čakru, odlazi u zemlju i povezuje se s njenim vrućim centrom.

• Taj svetlosni zrak je stabilan i snažan, sjedinjuje Tebe sa Božanskim središtem i sa središtem zemlje. Ti si u sredini te svetlosne, spajajuće linije. Ostani u protoku energije sve dokle prija.

• Oseti da kako Tvoje čitavo biće obavijeno Svetlošću i zrači Svetlost.

• Misleno ili na glas, razgovetno i smisleno izgovori sledeće afirmacije, svaku po 3, 9 ili 12 puta:
„Ja sam uvek ovde i sada“
„Moja prava Priroda je jedinstvo s Božanskim“
„Sva moć Univerzuma je u meni“

• Oseti uticaj ovih afirmacija na svoje biće. Zadrži to stanje memorisano u sebi.

• Zahvali se i završi vežbu-meditaciju.

Save