Zlatni ključevi sreće – Pet Reiki principa

03-07-14 alena 0 comment

Za ljudsko biće nema sigurnije zaštite od dobrih namera usklađenih sa ljubaznim ponašanjem, kao što ne postoje snažnije energije (osim bezuslovne ljubavi) koje će čoveka pretvoriti u magnet koji privlači blagostanje.

Svaki dan je dobar da počnete s kreiranjem dobrih namera, i sa razvojem fine umešnosti prenošenja lekovite energije kroz reči, svaki dan je dobar za harmonično povezivanje dobrih namera i plemenitih reči u jednu celinu, koja jeste ljubav i možda je današnji dan od posebne važnosti.

Zato danas budite dobronamerni i ljubazni prema svima.