Zlatni ključevi sreće – Pet Reiki principa

10-08-15 shone78 0 comment

Mi uvek privlačimo ljude, situacije i okolnosti koje su u rezonanci s kvalitetom energije koju posedujemo ili stvaramo u tom momentu.

Energiju, koja momentalno postaje magnet za sve slično njoj, plasiramo u univerzum pomoću svojih misli, emocija i postupaka, tj. pomoću svojih reakcija. Poštovanje Reiki principa stvara od osobe biće, koje živi bez briga i straha, koje živi bez ljutnje i besa, koje živi sa zahvalnošću, radi posvećeno, neguje u srcu dobre namere i pretače ih u ljubazne reči, te pomoću takvog energetskog sadržaja postaje magnet, koji može da privuče samo sreću.Leave a reply