Anđeoski Reiki – i ti si Anđeo

21-09-16 alena 0 comment

Priče o postojanju Arhanđela i Anđela prisutne su u svim kulturama, narodima, religijama u istoriji čovečanstva. Iako im je svaka zajednica davala drugo ime, opis Anđela kao bestelesnog bića s belim krilima, nalik čoveku, uvek je bio prisutan u ljudskim umovima svih generacija i vremena. Odgovor na pitanje da li Anđeli zaista postoje ili ne (i kako izgledaju ako postoje), koje postavljaju skeptične osobe, može biti sledeće: Anđeli sigurno postoje za sve one koji veruju da oni postoje i zainteresovani su za njihovo postojanje, a izgledaju baš onako kako ih zamišlja ljudski um, kojem je milo njihovo prisustvo.