Reiki Principi

REIKI PRINCIPI: PET REIKI PRINCIPA

Reiki Principi su odraz duhovnog smera Reiki metode i ključ za održavanje potpune harmonije.

Dr Mikao Usui je uveo u Reiki pet drevnih pravila, pet Principa kojih treba da se pridržava tokom svog života svaki Reiki praktičar. Smatra se da Reiki Principi, stari hiljadama godina, predstavljaju tajni recept za sreću i čudesan lek od svih bolesti, jer njihovo poštovanje obezbeđuje očuvanje higijene misli i emocija, čiji se kvalitet odražava na zdravstveno stanje čoveka i na okolnosti njegovog života.

Uobičajno se Reiki Principi ponavljaju ujutru i uveče ili tokom dana kad postoji potreba, oni su moto svakog Reiki praktičara, svojevrstan cilj kojem stremi u radu na sebi.

Na početku praktikovanja možda neće biti lako, jer je svaki od Principa prava suprotnost nekoj od loših navika koje su do tada bile deo vašeg života, a samim tim su bile kontinuirane, polako stvarajući blokade ili udaljavajući vas od bilo kakvog napetka.

To je bilo teško primetiti zato što svaka navika s vremenom postaje karakterno obeležje. Prihvatite ove principe, živite ih i postaćete svedoci čudesnih transformacija koje ćete redovno osvešćivati jednu za drugom.

Danas ne brinem
Danas nisam ljut-(a)
Danas sam zahvalan-(na) za sve
Danas radim pošteno (i na sebi)
Danas sam ljubazan-(na) i dobronameran-(na) prema svima

Zašto „danas”? Mi nemamo „juče”, jer je ono otišlo u prošlost, mi nemamo „sutra”, jer još nije stiglo iz budućeg, jedino stvarno što imamo jeste „danas”. Kada bi svaki čovek u skladu s principima živeo svoj današnji dan kao jedini postojeći – harmonija i Ijubav bi vladali svetom.

principiZato koristeći Reiki Principe obećajte sebi da ćete živeti u skladu s njima samo „danas”, i tako ćete svaki svoj dan učiniti posebnim, a napredak u radu na sebi vidljivim.

Reiki Principe možemo preformulisati tako da izgledaju kao apsolutno pozitivna afirmacija. Na taj način oni snažno utiču na našu svest i podsvest i postaju nova zdrava navika.

Danas ne brinem! Danas očekujem sve najbolje!
Danas nisam ljut-(a)! Danas se radujem svemu!
Danas sam zahvalan-(na) za sve!
Danas radim pošteno (i na sebi)!
Danas sam ljubazan-(na) i dobronameran-(na) prema svima!

Razmatranjem svakog principa ponaosob možemo detaljnije ući u suštinu smisla svakog od njih i na taj način srcem shvatiti duboku suštinu i lekovitost svakodnevnih „obećanja”.


„Danas ne brinem”

Danas očekujem sve najbolje!

Kako je rekao indijski filozof Ošo: “Kada se radaš, Bog te ne pita želiš li ili ne, kada umireš, Bog te opet ništa ne pita. Ako dve najvažnije stvari u tvom životu, kao što su rodenje i smrt, ne zavise od tebe, čemu onda briga o ostalim stvarima?”

Biće ono što biti mora i briga ne utiče na to u pozitivnom smislu. Šta god da se dešava to je uvek za naše dobro, samo što mi to shvatamo mnogo kasnije.

Misli ispunjene brigom uvek podrazumevaju negativnu podlogu i negativan sadržaj koji po zakonu „Slično privlači slično” umeju da privuku ono što ne želimo i od čega strahujemo. Stoga je brinuti izuzetno kontraproduktivno, pravilnije je suočiti se sa svojim brigama, preuzeti odgovornost za stanje stvari, razmotriti svaku od njih kao projekat ili izazov i odmah početi s njihovim rešavanjem.

Mi svojim unutrašnjim pozitivnim promenama uvek možemo da utičemo na tok našeg života, izazivajući na taj način i pozitivne promene u njemu, što nije mala stvar.

Briga je iedna vrsta nepoverenja u pozitivnost našeg jedinstva s univerzumom. Kada osoba putem inicijacije biva priključena na izvor Životne energije, stvara se osećaj zaštićenosti i sigurnosti u vođstvo i takav osećaj nije lažan.

Zato danas ne brinite, nego očekujte sve najbolje!

(Vežba meditacija)


„Danas nisam ljut-(a)”

Danas se radujem svemu!

Ljutnja je destruktivna emocija čija energija izaziva disharmoniju u celokupnom ljudskom biću. Istresajući ljutnju na sebe ili drugu osobu, čak i kada to radimo samo u mislima, mi oštećujemo suptilna tela svoja i druge osobe, što s vremenom takođe prouzrokuje bolest.

Takvom nesmotrenošću se nanosi velika šteta, mnogo veća nego što su bilo kakvi razlozi za ljutnju. Ljutnja uvek proizilazi iz ega, Duša nikada nije ljuta. Poslušajte svoju Dušu, pomozite njoj, jer ljutnja uvek oduzima deo energetskog potencijala iz vašeg bića.

Ljutnja nije ništa drugo nego štetna navika, pokušajte pomoću Reikija da se oslobodite te ruinirajuće navike, uzmite je pod svoju kontrolu i razvijte suprotnu njoj, a to je radost. Umirite svoj ego i obradujte svoju Dušu, te na taj način učinite svoj život i život drugih kvalitetnijim.

Reiki pruža mogućnost transformacije destruktivne energije u konstruktivnu, tako da možete uzdržavanjem od ljutnje sačuvati vašu dragocenu energiju i pretočiti je u nešto kreativno i produktvno.

Zato danas nemojte biti ljuti, nego se radujte!
(Vežba meditacija)


„Danas sam zahvalan-(na) za sve”

Svakog dana smo okruženi stvarima za koje treba da budemo zahvalni, a često i ne razmišljamo o tome. Svakako ima stvari koje bi mogle biti bolje, ali okrenite se i zahvalite se za ono što Je dobro u vašem životu i time ćete započeti proces pozitivnih promena.

Ako zamislimo univerzum kao živo biće slično nama ljudima i na trenutak zamenimo mesta, da li bismo i dalje poklanjali bilo šta nezahvalnoj osobi?

Veoma je važno znati da zahvalnost za sve stvara posebnu eriergiju koja privlači blagostanje. Ljudi su stvoreni tako da žive u blagostanju, ali sami sebi stvaraju energetske prepreke ljubomorom, nezadovoljstvom, halapljivošću, pesimizmom, pogrešnim šemama u razmišljanju i, naravno, nezahvalnošću.

Izražavanjem zahvalnosti za sve što posedujete i za sve što vas okružuje u životu pomažete razvoju svog bića i samim tim učvršćujete vezu sa univerzumom, koji poseduje apsolutno blagostanje (čije su forme: zdravlje, ljubav, prijateljstva, kreativna ostvarenja, novac) i u njemu ima dovoljno za sve.Reiki

rukeBudite zahvalni svojim roditeljima, čak i kada mislite da ne zaslužuju zahvalnost. Oni su korenje drveta čije ste vi krošnje, a vaša sadašnja i buduća deca su plodovi. Zahvalnost roditeljima (čak i neizražena) jeste energija koja podržava korenje, ona je sok koji održava život celog drveta.

Budite zahvalni svakoj osobi koja vas je povredila ili izazvala druge negativne emocije. Te osobe su vaši terapeuti (iako nisu svesni), jer bol koji ste osetili sigurno pročišćava i leči Dušu, kao i svaki bol. Ti ljudi su naši učitelji jer (iako nesvesno) skreću našu pažnju na ono što u nama zahteva isceljenje i promenu.

Budite zahvalni za svaku kriznu situaciju i poteškoću, jer oni predstavljaju nove zadatke ili odrađivanje starih, što se svakako odražava ne samo na vašu sudbinu, već i na sudbinu potomstva. Čim budete uspeli da osetite iskrenu zahvalnost u teškim trenucima, smatrajte da ste deo zadatka rešili i prešli na sledeći nivo.

Umeće zahvalnosti za poteškoće podiže svest na nov viši nivo, te se amplituda kolebanja od sreće do nesreće, od uspeha do neuspeha tako znatno smanjuje. Život polako dolazi do ravnoteže.
Zahvalnost u kriznim situacijama ima realnu osnovu, jer čovek u tom trenutku ne zna šta je sve moglo da se desi, uvek postoji gore.

Budite zahvalni za svoj fizički izgled, jer on (u svom prvobitnom stanju) sigurno odgovara vašem karmičkom nasleđu i bas takav je neophodan za rešavanje zadataka u školi života.
Razmatrajte telo kao hram za svoju Dušu, njen dom, koji svako dobija na poklon, te nastavite da ga samostalno uređujete. To kako izgledamo sada nije samo Božanska, nego pre svega i naša kreacija. Ukoliko nismo zadovoljni svojim „Hramom”, mi možemo da romenimo njegov izgled, jer je sve u našim rukama, ali ne možerno da prigovaramo i da budemo nezahvalni, jer smo mogli da dobijemo mnogo gori ili da ne dobijemo nikakav, ujedno s tim ni priliku da živimo.

Budite zahvalni za svaki obrok, jer u ovom trenutku ima mnogo onih koji su gladni.
Budite zahvalni za svaki nov dan (sunčan ili kišovit), jer za mnoge širom sveta taj dan nije svanuo…

Zahvalnost u nama rađa osećaj radosti, poboljšava zdravlje, usrećuje ljude oko nas, produžava život i stvara podlogu za pozitivne prilike.

Zato danas budite zahvalni za sve.
(Vežba meditacija)


„Danas radim pošteno”

… i na sebi

Istina je neizostavan aspekt celokupne harmonije, ona je jedan od Zakona univerzuma. Istina se manifestuje na različite načine, a jedan od njih je poštenje.
Poštenje je u svemu, pa i u poslu, vrlo važna stvar. Čista savest je obavezan uslov na putu duhovnog razvoja. Poštenje prema samom sebi izaziva osećanje poštovanja prema vama i od strane drugih Ijudi.

Zabluda je misliti da nepošteno obavljen posao neće nikome posebno naneti štetu, ili da se neće sanati za to. Dovoljno je da vi znate za to i to lično vama nanosi štetu, jer vas skreće sa puta harmonije i usklađenosti sa Zakonima univerzuma.
Da biste bili u skladu sa samim sobom i sa univerzumom, budite pošteni u svakom trenutku, svaki svoj posao obavljajte kao poslednji put u životu – najbolje što možete.

Budite pošteni prema sebi po pitanju nezaposlenosti. Čovek ne može biti bez posla ukoliko istinski želi da radi. Može biti prinuđen da radi posao koji ne voli ili ga smatra nedovoljno dostojanstvenim (uzimajući u obzir obrazovanje, vaspitanje, navike i drugo), ili nedovoljno plaćenim, ali nikako ne može biti nezaoslen. Proanalizirajte reakcije vašeg ega vezano za posao, poradite pošteno na sebi pomoću Reikija i bićete nagrađeni novim pozitivnim prilikama.
Ako ne volite posao koji trenutno obavljate, obavezno pronađite pozitivne razloge vašeg prisustva u njemu, jer iako neuočljivi na prvi pogled, oni ipak postoje. Svakako razmišljajte o promenama i preduzimajte neophodne korake, ali i trenutan posao obavljajte najbolje što možete.

Nepošten rad ili rad posla koji ne volimo malo-pomalo prouzrokuje stvaranje negativne energije u ljudskom biću, koja se pretvara u štetne energetske blokade i prepreke za zdravlje i prosperitet.
Poštenje je obavezan deo istine, kao što je istina obavezan aspekt harmonije, kojoj toliko stremimo.

Zato danas radite pošteno.


„Danas sam dobronameran-(na) i ljubazan-(na) prema svima”

Svi mi potičemo iz istog izvora, svi smo mi na neki energetski način braća i sestre, nismo nimalo stranci. Izražavanje dobronamernosti treba da je prirodna stvar i da dolazi iz samog srca. Dobronamernost je lek i zaštita od mnogih nedaća, a takode pokazatelj kvaliteta Duše i napretka u radu na sebi. Kada si dobronameran prema sebi, uvek si dobronameran i prema drugima. Ako priđemo ovom pitanju sa obrnute strane, možemo takođe postići fantastičan rezultat; počnite da bivate dobronamerni prema drugima i u jednom trenutku ćete osetiti potrebu da se ponašate dobronamerno i prema sebi.

U svakom slučaju, dobronamernost i ljubaznost predstavljaju izuzetno kvalitetnu, pozitivnu i produktivnu energiju koja vrlo često prethodi ljubavi. A ljubav, kao što znamo, predstavlja glavni cilj i smisao života.
Izražavanje dobronamernosti prema drugima stvara jednu vrstu energetskog mosta. Njime se od ljudi s kojima ste u kontaktu pozitivne reakcije vraćaju vama.

Ljubaznošću i dobronamernošću možete da dotaknete nečije srce i da na taj način pokažete razliku, a možda i da inspirišete nekoga da bude bolji nego što jeste.
Znajući da u svakoj osobi postoji Božja svetlost, ispoljavajući ljubaznost i dobronamernost prema bilo kojoj osobi istovremeno pokazujete svoju ljubav prema Bogu.

Ovaj princip možemo čuti i u drugoj interpretaciji:
„Poštuj svoje roditelje, učitelje i starije”.

Poštovanje, dobronamernost i ljubaznost prema svojim roditeljima nisu odraz samo lepog ponašanja, oni su mnogo više. Poštovanje roditelja je osnova zdravog života i dugovečnosti, o čemu govori i jedna od Božjih zapovesti koje su date svakom čoveku kao glavna uputstva za život.

Ako uporedimo ljudsko biće s drvetom, roditelji su njegovo korenje. Ne brinuti o svom korenju, ne poštovati ga znači ubijati polako samo „drvo”, to jest sebe, i istovremeno uništavati ,,plodove”, odnosno potomke.
Poštovati roditelje nije samo fraza, to je naša spremnost da im oprostimo sve i da za njih sve učinimo. Deca se uvek uče na našem primeru i svoj odnos prema nama izgrađuju na podsvesnom usvajanju šema našeg ponašanja prema roditeljima. Sve što sada činimo svojim roditeljima naša deca će, u manjoj ili većoj meri, činiti nama.
Bog čoveku daje duhovni život, fizički život nam je dat Bogorn kroz roditelje, nepoštovanje roditelja znači nepoštovanje Boga. Kakvi god ljudi bili naši roditelji, oni su prevashodno ljudi koje je Gospod izabrao i poželeo da baš kod njih budete rođeni. Nije na čoveku da prosuđuje izbor Stvaraoca.

Iako Reiki nije religija i principi nisu zapovesti, oduvek imam utisak da im je suština slična, a naročito ovaj princip sadrži u sebi većinu Božjih zapovesti.
Dobronamerna osoba, to jest osoba čija svest i duša imaju istinsku dobru nameru, takva osoba ne može da ukrade, da ubije, da lažno svedoči, da čini preljubu, da ne poštuje roditelje, i slično.
Svako ko poštuje ovaj princip širi osećaj ljudskog jedinstva i uzajamne ljubavi i poštovanja.

Ne zaboravljajte da se ponašate dobronamerno i prema svim ostalim živim bićima – vaša i njihova energija dolaze iz istog izvora.
Takvim ponašanjem ćete izraziti svoje dobre namere prema celoj planeti, koja je strpljiva i puna ljubavi prema nama. Tako počinje izlečenje Zemlje, nažalost zloupotrebljene od strane ljudi.

Svaki dan je dobar, a pođite od toga da je današnji dan možda od posebne važnosti.

Zato danas budite dobronamerni i ljubazni prema svima.

Save

Save