Reiki tehnika Novogodišnja (2)

15-11-14 shone78 0 comment

ŠTA JE REIKI TEHNIKA NOVOGODIŠNJA

Reiki tehnika Novogodišnja izvodi se svakodnevno, u bilo koje doba dana, tokom prvih 12 dana dolazeće Nove godine tj. od 1. januara do 12 januara.

Svaki od dana simbolizuje određeni mesec u godini i predstavlja pravi energetki izvor iz koga će se pokretati pozitivne energijekoje će ispuniti svaki mesec u Novoj godini i odrediti njihov tok.

Reiki tehnika "Novogodišnja"01. januar – simbolizuje januar mesec
02. januar – simbolizuje februar mesec
03. januar – simbolizuje mart mesec
04. januar – simbolizuje april mesec
05. januar – simbolizuje maj mesec
06. januar – simbolizuje juni mesec
07. januar – simbolizuje juli mesec
08. januar – simbolizuje avgust mesec
09. januar – simbolizuje septembar mesec
10. januar – simbolizuje oktobar mesec
11. januar – simbolizuje novembar mesec
12. januar – simbolizuje decembar mesec

Izvođenje ove tehnike od osobe stvara energetski epicentar koji će nositi u sebi vibracije uloženog pozitivnog programa i plasirati ih u prostor iz meseca u mesec u cilju privlačenja sličnih, pozitivnih energija. Tehnika je jedna vrsta pozitivnog  programiranja cele godine unapred.

1. Tokom dana 1. januara aktivirajte Reiki u skladu sa svojim stepenom uz molbu i nameru da programirate januar mesec.

2. Uzmite list papira i obeležite ga nazivom „Januar mesec 2016. godine“.
Praktičari viših stepena Reikija mogu na papiru da naslikaju i aktiviraju Reiki simbole.

3. Na listu papira zapišite po tačkama sve ono šta želite sebi tokom januara meseca. U spisak možete da uključite i svoje planove vezano za zdravstevno stanje, privatni život, svoje najbliže, posao, zaradu, putovanja, kreativna ostvarivanja, fizički izgled i tome slično.

4. Ispod sastavljenog spiska napišite sledeče rečenice:

„Tokom januara ove godine očekujem sve najbolje, jer meni se događa samo sve najbolje“.
„Tokom januara ove godine radujem se svemu, jer u svemu vidim i prepoznajem samo Dobro“.
„Tokom januara ove godine osećam zahvalnost za Sve, jer imam sve Blagoslove i sve je za moje Dobro“.
„Tokom januara ove godine radim posvećeno (…i na sebi), jer to je neophodno mom biću i Univerzumu, a imam volju i želju“.
„Tokom januara ove godine imam samo Dobru nameru u svom srcu, i ponašam se ljubazno prema svima, jer moja prava priroda je Ljubav“.

5. Sprovedite autotretman uz misleno ponavljanje gorenavedenih rečenica i uz vizualizaciju ostvarivanja takvog stanja i vaših planova. List papira s januarskim planom držite uz telo, a takođe, možete i da legnete ili da sednete na njega, tokom autotretmana.

6. Spalite papir i prospite pepeo u saksiju s cvećem ili ispod plodnog drveta.

7. Zahvalite se Reikiju i januaru mesecu.

Ukoliko ne raspolažete s dovoljno vremena za autotretman, možete da postavite ruke na 4. i 3. čakru (grudni koš i gornji stomak)  i kanališete energiju najmanje 20 minuta uz izgovaranje rečenica i vizualizaciju.

Praktičari viših Reiki stepena mogu da kombinuju tehniku „Novogodišnja“ s radom na daljinu. U tom slučaju možete da aktivirate sve simbole na dlanovima i na papiru sa ispisanim Dobrim željama i da saljete Životnu, harmonizujuću energiju preko papira u januar mesec nove 2016. godine. Tokom energetskog rada potrebno je da ponavljate Zlatna pravila i vizualizujete svako Dobro za sebe, svoje okruženje, zemlju, Planetu.
Sledečeg dana tj. 2. januara ponovite opisani postupak u odnosu na februar mesec nove godine, 3. januara ponovite postupak u odnosu na mart mesec itd.

Tehniku treba da izvodite svakodnevno 12 dana, počev od 1. januara 2015. godine. Programiranjem svakog meseca Nove godine stvorićemo na samom vremenskom izvoru snažne pozitivne energije, koje će nas pratiti iz meseca u mesec, davati neophodnu podršku i privlačiti u život tokom godine maksimum Blagoslova, koje su u skladu sa Zlatnim pravilima i Univerzalnom Ljubavlju i Mudrošću.

Save