Razum Srca

01-12-15 alena 0 comment

ENERGETSKA VEŽBA-MEDITACIJA: RAZUM SRCA

Fizičko srce je tačka ulaza Duha (Svesti) u ljudsko biće.

Na američkom Institutu matematike srca, pomoću savremenih metoda, naučnici su ustanovili u srcu prisustvo „koncentrisane Svesti“ i došli su do zaključka da umećem ulaska u svoje srce i njegovu Svest, ljudsko biće može da menja tok svog života i njegove okolnosti.

U svojoj knjizi „Ljubav, eros i duhovni put“ D. Melhisedeka s naučne tačke gledišta govori na ovu važnu temu i otkriva tajne ljudskog srca. Naučnici su dokazali da kada se osoba nalazi u harmoniji sa svojim srcem, stvara se jedna vrsta kogerencije – usaglašenosti ljudskog bića sa moždanim procesima i svakom oblašću kako fizičkog tako i suptilnih nivoa.

Energetska vežba-meditacija „Razum Srca“ pomaže osvešćivanje i razumevanje energije Srca, i uspostavljanje kontakta sa njegovom Svešću. Podstiče proizvodnju oksitocina „Hormona ljubavi“. Utiče harmonizujuće na sistem čakri i na aurično polje, proširuje Svest, a samim tim, razvija širi pogled na svet, život i događaje.

TEHNIKA:

Razum srca• Zauzmite udoban sedeći položaj, uspostavite za sebe komforan ritam disanja. Udišite s uživanjem na nos, izdišite s opuštanjem, takođe, na nos.

• Aktivirajte Reiki u skladu sa svojim stepenom. Ako vladate simbolima, zamislite ih i misaono aktivrajte iznad svog temena.

• Spustite dlanove na centar Hare (dva prsta ispod pupka ), kanališite Reiki oko 10-20 sekundi. Vidite unutrašnjim vidom svetlosnu energiju Reikija, koja se spušta na vas iz beskonačnog Univerzalnog prostora.Razum srca

• Udahnite temenom Svetlosnu energiju i ispratite njeno kretanje kroz svoj energetski kanal sve do trtične kosti, do oblasti 1. čakre.
Vidite unutrašnjim vidom kako potok Svetlosne energije nastavlja svoje kretanje kroz stopala duboko u zemlju, uzima njenu vrelu energiju i podiže natrag u telo, protiče kroz stopala, noge, kroz donje čakre, ispunjava ih toplotom i podiže se polako gore, sve do 4. čakre.

• Sklopite ruke u Gašo (molitveni položaj – sklapanje ruku ispred grudi) na oblast 4. čakre. Osetite kako se topla energija račva u rukama, izranja kroz dlanove i širi se u oblasti grudnog koša. Ostanite tako sve dok prija.

• Ispružite ruke gore, dlanovima okrenutim na gore. Osetite kako se iz Univerzuma u dlanove uliva Svetlosna energija Reikija, struji kroz ruke, glavu i energetski kanal, kruži u obasti 4. čakre. Vratite ruke u molitveni položaj na 4. čakru, uživajte u plovidbi Svetlosne energije i njenom kruženju u grudnom košu. Ostanite tako, sve dok prija. Nakon toga spustite ruke na kolena ili butine. Možete, takođe, da pustite ruke slobodno duž tela.

• Udahnite temenom Svetlosnu energiju, koja nastavlja da se sliva na telo iz Univerzuma i izdahnite Svetlost kroz 4. čakru i Srce.
Udišite vazduh na nos i izbacujete vazduh na usta sa snažnim zvukom „HA“, u tom momentu zamišljajte da izdišete Svetlost kroz Srce i 4. čakru istovremeno u pravcima „napred“ i „pozadi“. Ponovite 3 puta.

• Ponovite udah i izdah na isti način, ali u pravcima „gore“ i „dole“. Ponovite 3 puta.

• Ponovite sada udah i izdah na isti način, ali u pravcima „desno“ i „levo“. Ponovite 3 puta.

• Osvestite Svetlosnu energiju, koja nastavlja da izranja iz Srca istim intenzitetom i širi se u aurično polje iza njegove granice. Osluškujte svoje Srce i procese koji se u njemu odvijaju.

• Položite dlanove na oblast 4. čakre i Srca. Osmehnite se svom Srcu, učinite osmeh realnim i na fizilkom planu, uputite svom Dobrom Srcu misli zahvalnosti, poštovanja i Ljubavi. Primite od srca Osmeh, koji ono upućuje zauzvrat i poruku mudrosti. Ostanite tako sve dok prija.

• Udahnite s uživanjem duboko na nos i s opuštanjem izdahnite. Ponovite 3 puta udah i izdah. Otvorite oči.

• Zahvalite se svom Srcu, Vodičima i energiji Reikija. Zapišite poruku, koju ste dobili od svoj Srca. Razmišljajte o njoj i primenjujte.

Save

Save