Postizanje prave ravnoteže

02-11-15 alena 0 comment

VEŽBA: POSTIZANJE PRAVE RAVNOTEŽE

Postizanje prave ravnoteže možemo da ostvarimo redovnim povezivanjem sebe za fizički plan, i istovremeno, širenjem i usmeravanjem svojih suptilnih nivoa što više ka centru Univerzuma.

• Premesti svoje dlanove na 4. čakru i kanališi Reiki koliko ti prija. Zamišljaj da u prostoru iznad tvog temena lebdi svetlucava energetska lopta, iz koje se sliva energija u tvoje biće. Premesti dlanove na 5. čakru i nju dodatno napuni Životnom energijom. Premesti dlanove na 6. čakru i ispuni i nju Reikijem. Postavi ruke na slepoočnice i nakon nekoliko minuta kanalisanja Životne energije, ne menjajući razdaljinu među dlanovima, podigni ruke, iznad glave tako, kao da držiš u njima ovu energetsku loptu koja lebdi iznad tvog temena. Oseti toplotu u rukama, i osvesti Svetlost koja zrači u njima.

Postizanje prave ravnoteže• Energetska lopta počinje polako da se diže nagore, a zajedno s njom i tvoje ruke, sve dok se ne ispruže do kraja. Energetska lopta nastavlja svoje kretanje nagore, i iskliznuvši iz tvojih ruku vuče za sobom Svetlost, koja se širi iz tvog auričnog polja, posebno iznad glave. Ostani u tom položaju sve dok prija.

Spusti ruke na telo i kanališi energiju na 3. i 4. čakru istovremeno. Drži u mislima sliku Svetlosti, koja nastavlja da izranja iz tvog bića i prati energetsku loptu koja se kreće nagore.

• Sada više ne vidiš energetsku loptu koja je nastavila da se kreće u smeru centra Univerzuma. Pred tvojim unutrašnjim vidom je samo Svetslost, koja povezuje tvoje biće s energetskom loptom. Vrati svoje misli na toplu energiju u donjem delu svog tela i na korenje, koje tebe spaja sa središtem zemlje. Posle toga, vrati svoje misli i na svoju 3. i 4. čakru i energetski doživljaj u njima.

Osmišljeno ponovi tri puta Reiki Principe. Ostani u tom stanju koliko tebi prija, i izađi iz njega nakon što uradiš duboki udah i duboki izdah.

• Zahvali se Životnoj energiji (Reikiju)

Vežba predstavlja jednu vrstu tehničkog energetskog pomagala za postizanje ravnoteže.

Primenite je svaki put kada se ne osećate centrirano i kao celovito biće.