Radna dozvola za Reiki terapeute

RADNA DOZVOLA ZA REIKI TERAPEUTE
RADNU DOZVOLU
za zvaničan rad Reiki terapeuta izdaje Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.

ministarstvoPored obaveznog medicinskog obrazovanja i preporuke zdravstvene ustanove u kojoj budući Reiki terapeut planira da obavlja dopunsku delatnost u vidu Reiki tretmana, neophodno je sledeće:

• Završeni I, IIA i IIB (II stepen) nivoi Reikija u skladu sa programom Udruženja Reiki Srbije.
• Sertifikat Reiki terapeuta od strane Udruzenja Reiki Srbije s ukazanim brojem časova edukacije
• Izvod iz zvaničnog registra Udruženja Reiki Srbije s registarskim brojem terapeuta
• Primerak “kodeksa ponašanja Reiki terapeuta“, potpisani od strane terapeuta i predsednika upravnog odbora udruženja kao svedoka
• Preporuka Udruženja Reiki Srbije


ZDRAVSTVENI RADNICI, REIKI TERAPEUTI KOJI SU PROŠLI OBUKU U UDRUŽENJU REIKI SRBIJE:

Dr Mirjana Mićović, pedijatar, DZ „Stari grad“, prvi je lekar, zvanični dobitnik dozvole Ministarstva zdravlja za primenu Reiki metode u ustanovama primarne zdravstvene zaštite Srbije.
Obuku izvršila Reiki učitelj Margarita Milenković

Dr Katarina Ljubinković, fizijatar, DZ „Stari grad“
Obuku izvršila Reiki učitelj Margarita Milenković

Mr. sci. stom. dr Marina Relić, DZ „Sremska Mitrovica“
Obuku izvršila Reiki učitelj Margarita Milenković

Dr Slobodan Nanevski, specijalista mikrobiolog, DZ Bijelo Polje
koordinator za saradnju s Reiki paktičarima Crne Gore, tel: +382 69 353 854
Obuku izvršila Reiki učitelj Margarita Milenković

Dr Jelena Bulatović Rosić, lekar, profesor u Farmaceutsko-fizioterapeutskoj školi
Obuku izvršila Reiki učitelj Margarita Milenković

Dr Janko Tomek, lekar hitne medicinske pomoći, Janošik (Alibunar)
Obuku izvršila Reiki učitelj Margarita Milenković

Dr Dušica Stefanović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, privatna praksa
Obuku izvršila Reiki učitelj Margarita Milenković

Mr sc. med. dr Danijela Drašković Radojković, endokrinolog, Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma,
Kliničkog centra Srbije, Beograd
Obuku izvršila Reiki učitelj Margarita Milenković

Dr Biljana Milivojević Stojanović, specijalista ginekologije i akušerstva, DZ „Savski venac“
Obuku izvršila Reiki učitelj Margarita Milenković

Violeta Marković, viši fizioterapeut, Zdravstveni centar Kruševac
Obuku izvršila Reiki učitelj Margarita Milenković

Dr Vesna Ružičić, lekar, Zdravstveni centar Čačak
Obuku izvršila Reiki učitelj Margarita Milenković

Save

Save

Save