Radovi članova

RADOVI: NAUČNA ISTRAŽIVANJA U SRBIJI

Rad: “Reiki”, dr Katarina Ljubinković
II Domaći kurs Prve kategorije A1-2326/11 za zdavstvene radnike
“Integrativna medicina, homeopatija, kvantna i energetsko-duhovna medicina”, Beograd, 10. jun 2011.

Dom zdravlja “Stari grad” u saradnji sa Gradskim sekretarijatom za zdravstvo, organizovalo je 10. juna 2011. u velikoj sali opštine “Stari grad”, II domaći kurs Prve kategorije A1-2326/11 za zdavstvene radnike: “Integrativna medicina, homeopatija, kvantna i energetsko duhovna medicina”.
Predavanje o Reiki metodi održala je članica udruženja “Reiki Srbije”, dr Katarina Ljubinković, fizijatar, koja je 2010. godine pri udruženju završila obuku za sertifikovanog Reiki terapeuta.

Fotografije PIP kamerom: ovde su predstavljene fotografije načinjene specijalnom PIP kamerom, neposredno pre i neposredno posle 30 minutnog Reiki tretmana, koje su dr Mirjana Mićović i dr Katarina Ljubinković radile klijentkinji.

Snimke PIP kamerom je uradio Prof. dr Ljubo Ristovski sa Instituta za bioenergetska merenja i istraživanja iz Beograda.

PIPpre

Snimak PIP kamerom pre Reiki tretmana (a)

• tamnija-sivkasta boja ukazuje na probleme sa tiroidnom žlezdom i zubima.
• grudni deo, vrat i lice – energetske blokade.
• odsustvo bele i žute boje u auri – opšti energetski disbalans.

PIPposle

Snimak PIP kamerom posle Reiki tretmana (b)

• uklonjene su energetske blokade (crvene linije).
• tretmanom su uspostavljeni normalni energetski tokovi, inhibirani su problemi (zeleno-plave boje).
• pojava žute boje ukazuje na balans krunske čakre.

Šta je PIP kamera:

Britanski biolog Harry Oldfield inspirisan idejom da usavrši efekat Kirlijanove fotografije, pre tri decenije je izumeo PIP-kameru, uređaj za snimanje suptilnih energija, koji registruje “uzorke interferencije fotona”. U toku tridesetogodišnjeg rada istraživao je teoriju i smisao života a usledila su mnoga neverovatna otkrića, uključujući i energetski entitet kristala (koji će se pokazati kao još jedna životna forma na Zemlji). Jedno od njegovih najznačajnijih otkrića je fotografski prikaz energetskog polja čoveka ili takozvane aure. Ova vrsta fotografije se zove polikontrastna interferentna fotografija koja se dobija specijalnom PIP kamerom, što je propraćeno i aparatima za merenje (ESM) kao i praktičnim mašinskim rešenjima (elektrokristalima) za balansiranje energetskog polja. Uređaj radi poput skenera koji deluje na suptilna energetska polja, a Oldfieldove metode daju velike rezultate.

 

Rad: “Reiki metoda u službi straha kod dece u stomatološkoj ordinaciji”,
Mr sci. stom. dr Marina Relić
XXVII Simpozijum zdravstvenog vaspitanja:
“Ulepšajmo život čuvanjem zdravlja”,
Vrnjačka Banja, 03. i 04. jun 2011.

P5290044Članica udruženja “Reiki Srbije”, Mr sci. stom. dr Marina Relić iz Sremske Mitrovice, koja je 2010. godine završila pri udruženju obuku za sertifikovanog Reiki terapeuta, na XXVII Simpozijumu zdravstvenog vaspitanja: “Ulepšajmo život čuvanjem zdravlja” u Vrnjačkoj Banji, kojem je prisustvovalo preko 800 učesnika, uspešno je prezentovala rad pod nazivom “Reiki metoda u službi straha kod dece u stomatološkoj ordinaciji”.

 

 

 

 

Rad: “Reiki metoda – metoda izbora posle kolapsa”,
Mr sci. stom. dr Marina Relić i dr Ana Harhaji
II Simpozijum stomatologa i saradnika Vojvodine,P5160028
Novi Sad, 27. i 28. maj 2011.

Članice udruženja “Reiki Srbije”, Mr sci. stom. dr Marina Relić iz Sremske Mitrovice, koja je 2010. godine završila pri udruženju obuku za sertifikovanog Reiki terapeuta i dr Ana Harhaji, Reiki praktičar II stepena iz Novog Sada,
na II Simpozijumu stomatologa i saradnika Vojvodine, kojem je prisustvovalo 1200 ljudi, uspešno su prezentovale svoj rad pod nazivom “Reiki metoda – metoda izbora posle kolapsa”.

Rad je proglašen za najtraženiju i najposećeniju sesiju.