Prof. dr Žarko Trebješanin

Prof. dr Žarko Trebješanin

Predavač-saradnik na Učiteljskom stepenu

Univerzitet u Beogradu

Biografija

Psiholog Žarko Trebješanin proučava i piše o problemima psihologije ličnosti, socijalne psihologije, psihoanalize, analitičke psihologije, psihologije književnosti, političke psihologije, etnopsihologije i folkloristike. Najviše je posvećen izučavanju teorija ličnosti, posebno Frojdove, Jungove, Adlerove, Maslovljeve, Olportove i Fromove.

Redovni profesor je na Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, na predmetima Uvod u opštu psihologiju i Psihologija ličnosti.

Do sada je objavio desetak knjiga, tridesetak predgovora / pogovora, kao i više od stotinu naučnih i stručnih radova.

Osnivač je i urednik biblioteke «Psihologija za radoznale» (Zavod za udžbenike, Beograd). Bio je predsednik Saveza psihologa Jugoslavije i glavni urednik Psiholoških novina.

Napisao je scenario i bio voditelj u seriji „U središtu duše: priče o Frojdu“ (koja je u tri nastavka emitovana na RTS decembra 2006).

Dobitnik je nagrada “Veselin Lučić” (za najbolje naučno delo na Univerzitetu u Beogradu), “Borislav Stevanović” (za naučni dorinos psihologiji), “Živorad – Žiža Vasić” (za popularizaciju savremene psihologije), kao i “Radoje Domanović” (za doprinos tumačenju satire).