Prof. dr Vuk Stambolović

Prof. dr Vuk Stambolović

Predavač-saradnik na Učiteljskom stepenu

Katedra za socijalnu medicinu

Biografija

Vuk Stambolović je dugogodišnji upravnik Instituta za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Najzaslužniji za afirmisanje i institucionalizaciju alternativne medicine i promociju integrativne zdravstvene zaštite u okviru koje, na unapređenju zdravlja i otklanjanju ljudske patnje, rade zajedno terapeuti zvanične i alternativne medicine, stvarajući novi model medicine čiji je centar pacijent a ne bolest.