Dragan Lončar

Dragan Lončar

Predavač-saradnik na Učiteljskom stepenu

Učitelj Joge

Biografija

Dragan Lončar je rođen u Tel Avivu, u Izraelu, 2. januara. 1957. godine. Sa jogom se upoznao tokom studija u inostranstvu 1976. god. i od tada je redovno praktikuje. Boravio je u Indiji nekoliko puta, po više meseci, pohađajući razne kurseve iz oblasti joge i meditacije. Izučavao je sanskrit, indijsku astrologiju i ezoternu pozadinu mitova i rituala drevne Indije.

Svog prvog učitelja, Svamija Satjanandu, upoznaje 1982. godine tokom njegove evropske turneje i od njega dobija dozvolu da podučava jogu i meditaciju. Krajem 1982. godine samostalno je započeo karijeru učitelja joge, i od tada se, punih 29 godina, bavi podučavanjem joge. Tokom dugogodišnje prakse i izučavanja različitih stilova joge velikih majstora, izgradio je sopstveni stil vežbanja i podučavanja, koji je nazvao Vidya Yoga – joga znanja, ističući na taj način neophodnost potpunog razumevanja predmeta kojim se bavimo, kao i ulogu spoznaje, ili uvida, koji prethode svakoj kvalitativnoj promeni ličnosti.

Lončar je prvi u Srbiji počeo da uvodi standarde evropskih i svetskih  asocijacija u podučavanju joge i obuci instruktora joge.  Lončar i njegova škola joge registrovani su kod Yoga Alliance (SAD) i European Yoga Alliance (Španija),  najjačim federacijama joga instruktora i škola joge u svetu. Dragan Lončar je predstavnik Evropske Joga Alijanse za Srbiju i Hrvatsku.

Zajedno sa Prof. Dr. Vukom Stambolovićem i lekarima Komisije za Tradicionalnu Medicinu pri Ministarstvu Zdravlja Republike Srbije, Lončar doprinosi da se krajem 2008 godine donese pravilnik o alternativnoj medicini, (u delu, koji se odnosi na jogu) kojim je joga priznata od strane Ministarstva Zdravlja Republike Srbije, kao metod za unapređenje zdravlja ljudi.  Ovim je pravilnikom, prvi put kod nas zvanično omogućeno uvođenje joga terapije u zdravstvene državne ustanove.
Dve zdravstvene radnice, koje su završile kurs za obuku joga instruktora u Vidya Yoga školi,  (pulmolog sa VMC-a i viši fizioterapeut Doma Zdravlja ’’Stari Grad’’), su u Domu Zdravlja ’’Stari Grad’’, u oktobru 2010 počeli sa joga terapijom.

Dragan Lončar je predavač na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu, u okviru programa stručnog osposobljavanja III nivoa za sticanje zvanja operativnog trenera joge.

Pored časova joge, Lončar drži predavanja, kurseve i seminare iz oblasti psihologije i filozofije joge, fiziologije joge, tehnike pravilnog i jogičkog disanja, relaksacije i meditacije. Poslednjih godina on se posvetio obuci instruktora joge. U slobodno vreme prevodi literaturu iz oblasti joge, kao i drugih praktično-filozofskih predmeta.