Klub Zlatni Grad

DOBRO DOŠLI U SVOJ NOVI SVET

Zlatni grad

STVARANJE SVETA LJUBAVI, SVETLOSTI, RADOSTI,
OBILJA I MIRA
HARMONIČNOG ŽIVOTA KOJI STE ODUVEK ŽELELI

KLUB ZLATNI GRAD UJEDINJUJE LJUDE KOJI ŽELE DA RASTU DUHOVNO, DAN ZA DANOM STVARAJU NAJBOLJU VERZIJU SEBE, STVARAJU SVO ŽIVOT KAO PRAVO I JEDINO REMEK DELO

Uticaj svih spoljašnjih negativnih procesa poput ekonomske krize, nepovoljnih događaja, nesreća, patnje, neuspeha, ekoloških i ljudskih negativnih faktora, teških energija i tome slično, iz dana u dan smanjuju svoj uticaj na vaš život i vas i jednog dana prestaju sasvim da imaju moć nad vama.
Takve svetle i dobre energije vi nosite u svom polju i spontano emitujete u svoje okruženje stvarajući harmonični svet!

Član kluba
Zlatni anđeo
tokom jednog meseca dobija

1. Jednom mesečno: susret i vođena energetska praksa “Zlatni Grad“ s Margaritom Milenković. Onlajn susret u trajanju od 1,5-2 sata za praktični energetski rad.

Očekuje vas “poseta“ Zlatnom gradu vođena energetska meditativna praksa, tokom koje primate 4 vrste energetske terapije koje obezbeđuju odličnu psihofizičku kondiciju i harmonične okolnosti tokom čitavog meseca. Susret i Aktivacija “Zlatni Grad“ biće organizovani preko onlajn platforme, uz pomoć i podršku našeg tima.

2. Dva puta mesečno: Energetska terapija (tretman na daljinu u 22.00 časova namenjen je lično vama) u trajanju od 1 sat “Lična zaštita i podrška za vas“ u cilju poboljšanja psihofizičkog stanja, stvaranja povoljnijih okolnosti i harmoničnih dešavanja u vašem životu. Tretman za vas sprovode Margarita Milenković i Emilija Mladenović.

3. Elektronsku člansku kartu, sa zaprogramiranom slikom – simbolom, koja emituje jake energetske impulse. Preko slike-simbola tokom čitavog meseca svog članstva, primamo potok energije i održavamo oko sebe energetsku “čauru“ sa svim, ugrađenim u nju pozitivnim programima.

Odštampana članska karta može da se koristi kao energetska ploča za rad na postizanju ciljeva kao i za produženo dejstvo tretmana za sebe, tokom tog određenog meseca članstva.

Programiranje članske karte se pravi na ime, prezime i druge lične podatke člana kluba. Programiranje se vrši svakog meseca posebno i članska karta se izdaje za taj određeni mesec članstva u klubu.

4. Svakodnevnu prognozu: kakve energije vladaju tog određenog dana i datuma. Šta se očekuje, na šta treba obratiti pažnju i šta treba preduzeti za to, da taj dan protiče lepo i dobro. Informacije nemaju veze sa Astrologijom ili Numerologijom. Prognoza je energetskog karaktera.

5. Jednom mesečno: opštu energetsku prognozu za taj određeni mesec. Kakve energije vladaju životom ljudi tokom tog određenog meseca, šta možemo da očekujemo shodno tome generalno, šta možemo da naučimo i kako, šta možemo da postignemo i na koji način, šta treba da preduzmemo da mesec protiče glatko i prijatno, uspešno i bezbedno za nas. Informacije nemaju veze s Astrologijom ili Numerologijom. Prognoza je energetskog karaktera.

Prognoza se pravi u audio formatu uz kanalisanje energija Zlatnog Grada, kako bi se prilikom slušanja vršio individualni uticaj, u cilju eventualnog korigovanja energija, podešavajući vaše elektromagnetno polje na bolju, višu frekvenciju, za razliku od te koja se predvidi u prognozi. Takav pristup utiče harmonizujuće na dešavanja koja se očekuju tokom meseca. Prognozu za vas snima i energetske korekcije sprovodi Margarita Milenković.

6. Jednom mesečno: “Anđeoska“ energetska tehnika. Aktivira se putem izgovaranja vibracione formule (iščitavanja teksta) nakon čega nastavlja da deluje autonomno, tokom noćnog sna i odmora i preobražavajuće utiče na čoveka.

Tehnike pokrivaju različite oblasti života, nežno pročišćavaju od različiih skrivenih negativnih programa, isceljuju Dušu, telo i život.

7. Jednom mesečno: tekst ili praksa u audio formatu iz oblasti ličnog rasta i transformacije, s prijatnim energoterapeutskim dejstvom različitog karaktera. Svaki audio tekst je zaprogramiran da bude provodnik energije koju Margarita Milenković usmerava lično vama na osnovu podataka koje dajete prilikom učlanjenja. Slušanje teksta dovodi do spontanih i komfornih transformacija, ostvaruje nežno i prijatno podizanje ličnih vibracija i proširenje svesti. Slušati tekst možete bilo kada i bilo gde, u bilo kojim uslovima, u bilo kom položaju tela, u miru ili u pokretu.

8. Popust u iznosu od 1.000 dinara na časove Reiki joge, Staroslovenske gimnastike i “Zarje“, koje se održavaju tog meseca.

Mesečna članarina iznosi 3.000 dinara

Za prijavljivanje i sve tehničke informacije molimo da kontaktirate odgovorne organizatore kluba Zlatni Grad, Reiki Master Učitelje: Teodoru Dimć i Emliju Mladenović:
📱: +381 64 02 939 02
📧: zlatnigrad@reiki.rs

 

………………………………………………………………..

“ZLATNI GRAD“

Zlatni Grad je energetsko polje 5D prostranstva, koje su pripremili za nas Više Sile Ljubavi i Svetlosti i darovali nam na korišćenje i usavršavanje za srećan život na Zemlji.

Uzneli Učitelji, sveci, čuvari Roda svakog prisutnog u “Zlatnom Gradu“, Anđeli i Arhanđeli na čelu s Arhanđelom Mihailom, neprekidno ostaju povezani s kvantnim poljem “Zlatni grad“ i pune ga energijama visokog kvaliteta, koje obezbeđuju sve navedene efekte i mnogo više.

“Zlatni Grad“ je mesto Svetlosti gde se punimo najdivnijim i najkorisnijim energijama sadašnjice, koje se ugrađuju u elektromagnetno polje ljudskog bića i neprekidno stvaraju za vas svetlosne “zidove“ koji obezbeđuju harmonično okruženje i dobra dešavanja i daruju vam:

– najbolje moguće, u tom periodu, okolnosti života;
– harmonična dešavanja na svim poljima života (porodica, posao, ljubav, novac, odnosi i sve što vi jeste);
– duševni mir;
– produženje mladosti i života;
– psihičku i fizičku snagu;
– materijalno izobilje koje svakim danom sve više pristiže u vaše polje i vaš život;
– i još mnogo toga svakome svoje lično, bez čega život ne može biti lep, takav kakav smo došli na ovaj svet da živimo;
– postajete stanovnici Zemlje 5D – prostora ljubavi, mira, harmoničnih dešavanja i blagostanja;
– dajete veliki doprinos svojim bližnjima, svojoj zemlji i čitavoj Planeti, tako postajete vidljivi svim Božanskim Silama i dobijate posebne benefite u vidu dugog i srećnog života.

Svojim zajedničkim prisustvom u zlatnom polju, mi ćemo proširiti “dograditi“ i razviti eterično prostranstvo našeg “Zlatnog grada“ tako da on postane još moćniji kvantnim poljem koje vibrira iznad zemlje i emituje svim stanovnicima svoje visoke Božanske vibracije, spušta na sve živo na Zemlji svoje blagotvorne energetske impulse mira, ljubavi, blagostanja svake vrste.

Sve veća koncentracija energije “Zlatnog grada“ koja se stvara zahvaljujući našem zajedničkom prisustvu u tom polju, ostvarivaće sve snažniji i sve veći, povoljniji uticaj (kako na nivou DNK, tako i na svim višim nivoima Božanskih tela), na svakog “stanovnika“ Zlatnog grada, a indirektno na sva živa bića na planeti.

Uređenje i atrakcije Zlatnog grada, koje vas očekuju

1. Na ulazu u Zlatni grad osoba prolazi kroz kapiju – transformator, koja pročišćava osobu na svim nivoima od niskovibracionih sadržaja zemaljske svakodnevice, od svih negativnih energija, ličnih i drugih ljudi, mentalnih emocionalnih, fizičkih, koje su opteretili i otežali čoveka.

2. Svako u Zlatnom Gradu ima svoj savršeni kutak za Dušu, Božanski Dom svojih snova, doslovce svako, jer inače osoba ne bi ni “pošla“ u Zlatni Grad.

Svako tokom svoje posete može da otkrije svoj Dom Svetlosti, te naknadno ga usavršava i razvija, ukoliko želi. Pravi uz pomoć visoko koncentrisanih energija Zlatnog grada delove svog 5D životnog prostora, vrtove, jezera i sve drugo, uređuje unutrašnjost tog unikatnog ušuškanog energetskog polja, u kojem se oseća komforno, zaštićeno, voljeno i moćno.

Takav dom (svoj 5D životni prostor) osoba nosi u svom elektromagnetnom polju i nakon završetka posete Zlatnom Gradu, što stvara kod osobe osećaj posebne prijatnosti u bilo kom postojećem fizičkom prostoru gde se osoba nalazi. Po potrebi osoba može da se lako poveže sa svojim Domom Svetlosti koji se nalazi delimično i u njenom elektromagnetnom polju, te stvori kod sebe osećaj posebnog zadovojstva, smirenja i ozdravljenja.

Takav prostor je energija i satkan je od koncentrisanih eteričnih delića Zlatnog Grada, te vremenom pod dejstvom zemaljskih 3D energija taj doživljaj se rasejava i rastvara, ali čim se osoba ponovo nađe u prostranstvu Zlatnog grada, odmah nadoknađuje potrebni svetlosni građevinski materijal svog Doma, te taj ponovo duže ostaje u polju osobe i u njenoj svakodnevici. Nakon nekog vremena takav svetlosni prostor postaje deo kvantne anatomije čoveka.

Dom snova i sama osoba u njemu tokom prebivanja u Zlatnom gradu automatski se smešta u “Sunce Boga“ – u sferu Harmoničnih Dešavanja Zlatnog Grada, gde se unutrašnjost sfere (osoba) puni izuzetnim energijama Uznelih Učitelja, svetaca, Anđela i Arhanđela sve dok se ne postigne potrebna koncentracija, koja obezbeđuje osobi da bude magnet za dobre prilike, povoljne okolnosti, za harmonična dešavanja.

Energije takvog ranga imaju moć da preobražavaju svaku neprijatnost i umanjuju njenu snagu i moć nad osobom i njenim životom.

Daju visoku zaštitu i obezbeđuju da iz dana u dan raste kvalitet života osobe.

Sunce Boga – Sfera harmoničnih dešavanja, ostaje ugrađena u elektromagnetno polje osobe i nastavlja svoje dejstvo nakon posete Zlatnom Gradu, tokom čitavog meseca.

3. Atrakcije Zlatnog grada.
Eterični mentalno-energetski objekti, predstavljaju sobom delove i atrakcije Zlatnog grada, nešto nalik toga što mi u svom fizičkom svetu znamo kao pozorišta, železničke stanice, aerodromie, hotele, kilinke, pošte, banke, kafiće i tome slično, rečju sve što čine sobom nama poznate zemaljske gradove i mesta.

S tim da atrakcije Zlatnog grada imaju funkciju da rekonstruišu energetiku čoveka kako bi bila usklađena s Božanskom normom, a sve u cilju toga da čovek što pre počne da živi svoj život kao Božansko ljudsko biće u zdravlju, sreći, ljubavi. Bogatstvu svake vrste.

Svaka atrakcija (Dvorana) ima svoju namenu, a samim tim i svoju unikatnu energiju, koja ostvaruje svoje snažno reprogramirajuće i isceljujuće delovanje na čoveka dok se taj nalazi u središtu te određene atrakcije, određenog artefakta.

Po završetku posete Zlatnom gradu, osoba odnosi sa sobom sve nove za nju, ugrađene u njeno polje Božanske programe koji menjaju telo, um i život i olakšavaju ga na mnogo načina.
Tokom jedne posete Zlatnom Gradu prebivamo u jednom artefaktu, u jednoj od dvorana.

Atrakcije Zlatnog grada koji su sada otvoreni za nas

• Dvorana Večnog Zlatnog plamena. Sagoreva sve nemire, uzroke ratova, bede, patnje, konflikta i svakog drugog zla, kako na ličnom nivou tako i na planetarnom. Ovde tokom posete Zlatnom Gradu sprovodi se “Ceremonija Mira“.
• Dvorana Piramide lične sile. Transformiše osobu u njenu najbolju verziju (fizički i duhovno).
• Dvorana Zlatne jabuke Bogatstva. Rekonstruiše u energosistemima čoveka programe zadužene za materijalno izobilje, uključujući finansijski prosperitet.
• Dvorana Tron Jupitera. Sva pitanja posla i zaposlenja.
• Dvorana “SPA Venere“. Podmlađivanje, lepota tela i lica.
• Dvorana Zlatnog Drva Roda. Mesto gde se srećemo sa svojim korenima, punimo sebe ljubavlju i snagom Roda, dobijamo blagoslove za život u sreći, podršku i svaku pomoć za kojom dolazimo. Sva pitanja roditeljstva, odnosa u porodici, problema s decom, sva porodična pitanja i poslove.
• Dvorana Galaktičke bibiloteke. Mudrost i znanja. Možemo dobiti mnogo potrebnih informacija, znanja i moći. Bilo po nekom određenom pitanju ili generalno, kao kvalitet.
• Dvorana “Zlatna igraonica“. Isceljivanje, osnaživanje i radovanje svog Unutrašnjeg deteta. Kada je dete u nama srećno, radosno i zdravo, tada se i mi tako osećamo u svojoj koži i u svom životu. Sva pitanja vezana za decu generalno.
• Dvorana “Zlatni Vir“. Tu se rešavaju ljubavna pitanja. Vir može da privuče za osobu koja se nalazi u njenom središtu, ljubav, partnera ili da očisti osobu od vezivanja za pogrešno.
• Dvorana Zlatnog zvona. Isceljivanje svih odnosa. Može da se koristi za blagostanje braka i porodice.
• Dvorana – Klinika “Zlatni Dijamant“. Psihofizičko zdravlje. Isceljivanje. Rekonstrukcija programa DNK.
• Dvorana “Zlatna mapa“. Rekonstrukcija životnih okonosti, situacija, rešavanje životnih problema itd.
• Dvorana “Totem-vrt“. Ovde otkrivamo svoj totem, povezujemo se sa njim. Primamo od totema njegovu snagu, Božansku individualnost i nama potrebne (ponekad nadrealistične) kvalitete.
• Dvorana Vilinskog zlatnog polja. Ispunjenje želja, postizanje ciljeva. Povezivanje i druženje s Uzvišenim Svetlosnim bićama, Dobijanje njihove pomoći i podrške.

Prebivajući u Dvoranama mi imamo mogućnost da se obratimo čuvarima (Anđelima) svake Dvorane i dobijemo specijalnu pomoć po tom određenom specifičnom pitanju kojim se Dvorana bavi u skladu sa svojom namenom.

4. Na kraju prebivanja u Zlatnom gradu sprovodi se “Ceremonija Mira“, za mir u svetu, mir u svakoj zemlji, mir u porodici, na poslu i među ljudima, generalno. Za umnožavanje i proširenje svetlosti, tolerancije, razumevanja i dobrote na svaki delić planete.

Punimo Srce planete isceljujućom Ljubavlju.

Tokom Ceremonije Mira svako dobija energetska Zlatna krila (postaje Zlatni Anđeo) i uz njihovu pomoć, a uz podršku Anđela i Arhanđela proširuje energetiku Zlatnog grada, umnožava vibracije svetlosti, povećava koncentraciju energije u Zlatnom gradu, kako bi se ovo fundamentalno polje Ljubavi, Mira i Sreće proširilo planetom i ojačano uticalo sve snažnije na Zemlju i sva bića na njoj.

U Zlatnom gradu postoji još mnogo atrakcija, koji će se nama ranije ili kasnije otvarati u skladu s povećanjem naših vibracija i proširenja svesti.

Osoba koja je već bila prvog meseca članstva u poseti Zlatnom gradu i nekoj određenoj atrakciji, sledećeg puta nakon prebivanja u novom artefaktu, novoj Dvorani, može ponovo da se vrati u tu Dvoranu gde je bila prošlog puta, ukoliko to želi.

Po povratku iz Zlatnog grada, život se nastavlja, ali na sasvim drugoj, visokoj i lepoj noti, u drugim bojama, u novim neuporedivo boljim vibracijama.

Zlatni grad je autorski projekat koji se stvarao niz godina uz pomoć Viših Sila Svetlosti, a naročito intenzivno poslednjih 15 meseci.

PROROČANSTVO ZLATNOG GRADA

Sve katastrofe i ratovi su završeni na celoj planeti. Mir u celom svetu.
Gradi se društvo kreativnih stvaralaca Novog sveta.
Kome se ne sviđa, svi će otići, odlaze, već su otišli svojom voljom.
Vreme procvata celog sveta i svakog bića. Dobrota, radost, prihvatanje, blagost su glavne karakteristike novog sveta i svih ljudi u njemu.
Tako i jeste. Tako će biti. Od sada i zauvek.
Sa zahvalnošću za iskustvo života.

POMOĆ SILA SVETLOSTI NAMA I NAŠA POMOĆ NJIMA U STVARANJU NOVOG SVE – MIRA!

ZA SEBE, ZA SVOJE OKRUŽENJE, ZA DECU – BUDUĆE ŽIVOTE

AUTORSKI PROJEKAT NEMA ANALOGA U SVETU!

Dobro došli svi stvaraoci Novog sveta!

Save

Save