Članstvo

ČLANSTVO: USLOVI ZA UČLANJENJE U UDRUŽENJE REIKI SRBIJE

Udruženju Reiki Srbije može da pristupi svaki Reiki praktičar koji je završio neku od obuka u udruženju,
koji podržava njegove ciljeve i pridržava se kodeksa ponašanja članova..


Uslovi za osobe koje nisu Reiki praktičari

1. Završiti obuku za I Reiki nivo po programu udruženja „Reiki Srbije”
2. Slediti ciljeve udruženja
3. Poštovati kodeks ponašanja člana udruženja

Kodeks ponašanja

• Primenjivati Reiki isključivo u cilju isceljenja i opšteg dobra
• Poštovati Reiki Principe
• Ne usmeravati Reiki prema drugoj osobi, bez njene dozvole za to
• Ne forsirati informacije o Reiki metodi, kao o jedinoj ispravnoj
• Ne koristiti Reiki u cilju udovoljavaja svom egu
• Poštovati liniju učitelja
• Poštovati sve Reiki škole i Reiki stilove u svetu, njihove učitelje i praktičare
• Učestvovati u dobrotvornim programima koje udruženje organizuje
• U slučaju potrebe pružati Reiki podršku kolegama iz udruženja


Uslovi za Reiki praktičare I i II nivoa koji su prošli obuku u drugim školama

1. Završiti obuku za II nivo po programu udruženja „Reiki Srbije“
2. Slediti ciljeve udruženja
3. Poštovati kodeks ponašanja člana udruženja


Uslovi za Reiki Mastere (III nivo) koji su prošli obuku u drugim školama

1. Završiti obuku za II i III nivo po programu udruženja „Reiki Srbije“.

Ukoliko Reiki Master nastavlja obuku za IV nivo u udruženju, neophodno je da završi i I nivo po programu udruženja.
2. Slediti ciljeve udruženja
3. Poštovati kodeks ponašanja člana udruženja


Uslovi za Reiki Mastere-učitelje (IV nivo) koji su prošli obuku u drugim školama

1. Završiti obuku za I, II, III, IV nivo po programu udruženja „Reiki Srbije“
2. Slediti ciljeve udruženja
3. Poštovati kodeks ponašanja člana udruženja


OBRAZLOŽENJE:

Aktivnosti članova udruženja podrazumevaju znanja stečena tokom obuke sprovedene u skladu sa programom udruženja “Reiki Srbije”. Obuka u udruženju predstavlja kontinuiranu nastavu po programu, koji je odobren od strane Upravnog odbora udruženja „Reiki Srbije“, te ne može da se prilagođava programima drugih Reiki škola i slobodnih Mastera-učitelja.

Upravni odbor udruženja
„Reiki Srbije“