Vazneseni Učitelji

Nova obuka za Reiki učitelje

Vazneseni Učitelji za Reiki učitelje

Seminar Vazneseni Učitelji namenjen Reiki učiteljima.

Na seminaru ćete dobiti sva neophodna teoretska znanja, kao i umeća sprovođenja procesa Podešavanja (Inicijacije) u Zrake Vaznesenih Učitelja (sedam Zraka) za druge ljude. 

Pored svega navedenog, očekuju vas Inicijacije i rad s novim duhovnim energijama, čiji su efekti širokog spektra.

Uz sticanje sposobnosti sprovođenja Inicijacije u Zrake Vaznesenih Učitelja, svi polaznici će, takođe, biti obučeni da sprovode Inicijacije za druge u energiju Magnetično Buđenje 999.

Uslovi:

Završen IV stepen Usui Reikija – stepen Reiki Mastera učitelja;

Završen seminar Vazneseni Učitelji.

Seminar održava: Reiki Master učitelj Margarita Milenković.

Trajanje seminara: 5-6 sati.

Dobijaju se: Sertifikat, priručnik.

Za više informacija i za prijavljivanje, molimo vas da kontaktirate organizatora Udruženja, Reiki Master učitelja Aidu Kamberi:

Na brojeve telefona: 065 905 22 22; 065 235 9991

Na mejl: aida@reiki.rs