Svrha Misija Put

ENERGETSKI SISTEM

SVRHA – MISIJA – PUT

Otkrijte svoju svrhu postojanja i Božansku Misiju na Zemlji !

Realizujte svoj pun potencijal!

Budite svetionik, pomozite drugima koji tragaju, isto kao što ste vi do sada tragali

Ovaj sistem primljen je od učitelja Šambale i Hijerarhije Svetlosti uz podršku i blagoslov arhanđela Gavrila i Mihaila.

Energije poslate sa Božanskih Nebesa svim ljudima kao pomoć da dođu do svoje sudbine i otkriju svrhu svog postojanja. Sistem ima tri inicijacije, 3 energije.

Čišćenje životnog puta.

 • Olakšava životni put.
 • Pročišćava životni put od svih prepreka, blokada, zatvora i zastoja.
 • Oslobađa od uticaja društva i okoline na svest i podsvest. Otvara kanal komunikacije sa Dušom i Božanskim Višim Ja.
 • Energija pomaže da se ukloni sve što sprečava čoveka da dođe do svog pravog puta, sudbine, svrhe postojanja.
 • Čisti energetska polja od raznih zagađenja, blokada, programa i instalacija na mentalnom i emocionalnom nivou.
 • Podiže nivo ljudske svesti. Usklađuje lične i duhovne aspekte.
 • Moguće je predstaviti cilj i aktivirati energiju, vizualizujući direktan put do cilja i njegovo kompletno postizanje.

Izlaz na put. Svrha.

 • Energija vodi ka pravom putu, otkriva svrhu postojanja.
 • Pruža razumevanje i svest o tome gde i na koji način je najbolje ići.
 • Daje samopouzdanje i unutrašnju osovinu, pruža stabilnost u životu. 
 • Pomaže da se stekne mudrost i uspostavi smirenost i ravnoteža.
 • Aktivira i podržava rad Anđeoskih čakri: Zvezda Duše i Zvezda Zemlje, koje predstavljaju vezu između duhovnog i fizičkog, između JA JESAM prisustva i fizičkog tela čoveka, između Neba i Zemlje.
 • Stimuliše manifestaciju produhovljene fizičke stvarnosti.
 • Energija je porodica našeg Višeg Ja, nivo Ljudskog Anđela, skladište sposobnosti i vrlina svih života koje smo živeli.
 • Počinje aktiviranje svih inherentnih životnih potencijala koje Duša poseduje, a koji su akumulirani i razvijeni tokom raznih inkarnacija i iskustava.
 • Počinje ulivanje energije Duše u životne prostore čoveka, njeno ispoljavanje u materiju. Aktivira kreativne procese.
 • Osoba prelazi na nivo KoTvorca – stvara zajedno s Tvorcem s nivoa Božanskog Izvora.
 • Energija se koristi za pregled opcija vaših životnih izbora. Uspostavlja se razumevanje kako ovaj izbor odgovara vašoj svrsi.
 • Odvija se otvaranje Vertikalnog kanala duše.
 • Energiju je dobro koristiti u lečenju raznih zavisnosti i vezanosti za sve što usporava kretanje i stanje Božanske budnosti, zato prvo treba sprovesti sesiju čišćenja, a zatim seansu sa energijom Izlaz na put. Svrha.
 • Energijom možemo napuniti bilo koje predmete (kristal, privezak, nakit, šolju, maramu itd.) i tako stovoriti amajliju za sebe ili za druge. Možemo napuniti energijom svoje radno mesto ili radni prostor. Takav proces se sprovodi isto kao i tretman na daljinu.

Misija.

 • Svrha čoveka za veliki broj ljudi ili čak za celu planetu!
 • Tokom procesa inicijacije, dobijate od vaše Monade aktivacione kodove i pristupne kodove Univerzalnom Izvoru Svetlosti. Otvara se direktna veza sa Monadom.
 • Nebeske porodice i pomoćnici počinju da vas vode i da vam pomažu, često postoji direktan nadzor i vođstvo sa viših aspekata.
 • Svaka osoba ima svoju Misiju i Svrhu, to je aktivnost tokom koje se najbolje može manifestovati energija svoje Duše na ovom Svetu, doneti najveća korist planeti i svim dušama i to ne samo inkarniranim na Zemlji, nego i u svim svetovima i dimenzijama.
 • Kada počnemo da idemo Putem svoje Sudbine, sva vrata nam se otvaraju, aktiviraju se sve mogućnosti kako bismo ovde i sada ostvarili svoj ogroman potencijal Duše za svevišnje dobro!

Pored uobičajenih načina primene, ove energije možete aktivirati da rade za vas ceo dan, na primer, ujutru, izražavajući nameru da vam pomažu tokom celog dana.

ONLINE

Seminar održava: Margarita G. Milenković

Trajanje seminara: 2 dana po 3 sata

Dobija se: skripta, sertifikat

Stiče se zvanje: specijalista kvantne tehnologije “Svrha-Misija-Put“.

Za sve dodatne informacije i prijavljivanje, molimo vas da kontaktirate organizatora udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi na brojeve telefona: 065/905-22-22; 065 235 – 9991 ili na imejl: aida@reiki.rs.