Efekti Svetlosne kozmetologije

EFEKTI SVETLOSNE KOZMETOLOGIJE

Vreme počinje polako da se kreće s osećajem “kao ka unazad”. Visokofrekventni Svetlosni Kristali (simboli) podmlađuju i iznutra i spolja. Koža postaje glatka i baršunasta, vezivna tkiva jačaju i regenerišu se, organi se isceljuju i podmlađuju.
Nakon svakog tretmana osoba ne samo što postaje mlađa i lepša, korak po korak dolazi do unapređenja zdravlja i duhovnog rasta. Pod uticajem Svetlosnih Kristala, dolazi do postepenog, ali sigurnog procesa tokom kojeg se genetski sistem ponovno kodira na novi način, a virus starenja podvrgava se isceljenju. Usled svega toga, proces starenja se usporava i zaustavlja, a kasnije se kreće u obrnutom smeru, tj. uključuje se proces podmlađivanja.

Svako, ko je prošao makar jedan tretman, ili autotretman, Svetlosne Kozmetike, odmah oseća na sebi uticaj Božanske energije, jer nakon tretmana dolazi do osećaja spokojstva, bezrazložne sreće i radosti.
Prvi makar, i najsuptilniji rezultati, najčešće se primećuju već nakon prvog tretmana.

Efekti Svetlosne kozmetologije

OPŠTI EFEKTI SVETLOSNE KOZMETIKE:

• Energija deluje podmlađujuće na fizičko telo. Do spoljašnjih pozitivnih promena dolazi nakon nekoliko tretmana. Koža na čitavoj površini tela postaje nežnija, zahvaljujući jačanju vezivnog tkiva. Osoba izgleda spoljašnje mlađe, svežije, zdravije. Polako dolazi do pozitivnih promena u ćelijskoj strukturi kože: ona se menja i podmlađuje.

• Energija utiče ozdravljujuće na čitavo fizičko telo. Svetlosni Kristali ostvaruju uticaj na organe i podstiču kod njih proces ozdravljenja na ćelijskom nivou. Mnoge osobe, već nakon nekoliko tretmana mogu da osete pozitivne promene u svom telu.

• Svetlost utiče energetski na sva suptilna, svetlosna tela ljudskog bića. Otklanja se tzv. “dolazeća” – tuđa energija, i uključuju se procesi pročišćenja i punjenja energijom svih suptilnih svetlosnih tela osobe, usled čega se emocionalno stanje vidno poboljšava, dolazi do trajnog smirenja i opšte harmonizacije.

• Energija utiče podmlađujuće na nivou DNK. Budući da starenje, kao takvo, može da postoji isključivo u dualističkom svetu, tokom tretmana Svetlosne kozmetologije pomoću visokofrekventnih kristala (energetskih formula) iz ćelija, i iz DHK, uklanja se takva informacija. Smatra se da tokom prvih 10 tretmana, dolazi do usporavanja i često energetskog zaustavljanja programa starenja i uključuje se program PODMLAĐIVANJA. Organi i tkiva se podmlađuju i tokom svakog sledećeg tretmana osoba postaje, makar i malo – podmlađena.

• Uticaj Svetlosne energije ostvaruje se kako na fizičko telo, tako i na suptilne nivoe ljudskog bića – posebno na Duh – pa kao rezultat, osoba koja prima tretmane oseća se i duhovno podmlađenom. Takvoj osobi se vraća vedrina, radost življenja i sposobnost uživanja u svakom trenutku. Usled toga, često se menja mimika lica i dinamika pokreta, pojavljuje se poseban, mladalački sjaj u očima, osoba s razlogom vidi sebe drugačije (podmlađeno), a shodno tome, deluje drugačije i na svoje okruženje.

Save