Svetlosna kozmetologija

ŠTA JE ENERGETSKA TEHNIKA SVETLOSNA KOZMETOLOGIJA

Svetlosna kozmetologija predstavlja jednostavnu, isceljujuću i efikasnu metodu energetskih, svetlosnih tehnologija savremenog doba, namenjenih podmlađivanju na ćelijskom nivou, na nivou DNK i na spoljašnjem nivou. Metoda Svetlosna kozmetologija je jednako efikasna kako u radu na sebi, tako i u radu s drugim ljudima. Uslov za upis na obuku ne postoji.

Došlo je vreme u kojem mi sve više osećamo aktuelnost novih zaduženja i profesija Novog Doba – profesija koje nose u sebi apsolutno novi sadržaj i novi pravac u našim delima i pogledima na određene procese i dešavanja.

Svetlosna kozmetologijaSvetlosna kozmetologija (kao i Svetslosna Ishrana) jedna je od energetskih tehnologija Novog Doba. Kao metoda je bila sistematizovana 2007. godine od strane tima nemačkih i ruskih specijalista duhovno energetskih metoda, na čelu sa Reiki Učiteljem i vrsnim medijem s dugogodišnjim iskustvom – Sabinom Sangitar Venig (Sabine Sangitar Wenig).

Svetlosna kozmetlogija nije samo efikasni neinvazivni način podmlađivanja i opšteg ozdravljenja. To je, takođe, i profesija Novog Doba, kojom može ovladati svako bez izuzetka, i sve što je potrebno, to su: volja, želja, i redovni praktični rad – na početku pre svega na sebi.

Svetlosna Kozmetologija je unikatni način isceliteljstva, tokom kojeg „kozmetolog” ne preuzima na sebe starost i bolesti klijenta, nego se sam isceljuje i podmlađuje zajedno sa njim, jer neminovno dolazi do duhovnog rasta, pročišćenja i podizanja nivoa svesti, a time i transformacija.
Nakon tretmana, ili autotretmana, osoba oseća mir, zadovoljstvo, oseća u sebi Božansko Blaženstvo, a često ima osećaj ispunjenosti Ljubavlju, kao da je bila zagrljena, kao malo dete od strane svoje majke.
Osoba postaje lepša, zdravija i bolja u svako smislu.

Svetlosna Kozmetika se smatra jedinim sigurnim putem borbe sa starenjem, jer u ovom slučaju, isceljujući uticaj se vrši na uzrok, a ne na posledicu.

Vreme počinje polako da se kreće s osećajem “kao ka unazad”. Visokofrekventni Svetlosni Kristali (simboli) podmlađuju i iznutra i spolja. Koža postaje glatka i baršunasta, vezivna tkiva jačaju i regenerišu se, organi se isceljuju i podmlađuju.
Nakon svakog tretmana osoba ne samo što postaje mlađa i lepša, korak po korak dolazi do unapređenja zdravlja i duhovnog rasta. Pod uticajem Svetlosnih Kristala, dolazi do postepenog, ali sigurnog procesa tokom kojeg se genetski sistem ponovno kodira na novi način, a virus starenja podvrgava se isceljenju. Usled svega toga, proces starenja se usporava i zaustavlja, a kasnije se kreće u obrnutom smeru, tj. uključuje se proces podmlađivanja.

Svako, ko je prošao makar jedan tretman, ili autotretman, Svetlosne Kozmetike, odmah oseća na sebi uticaj Božanske energije, jer nakon tretmana dolazi do osećaja spokojstva, bezrazložne sreće i radosti.
Prvi makar, i najsuptilniji rezultati, najčešće se primećuju već nakon prvog tretmana.


KOJI SE TAČNO PROCESI ODVIJAJU TOKOM TRETMANA (ILI AUTOTRETMANA) SVETLOSNE KOZMETIKE:

• Energija deluje podmlađujuće na fizičko telo. Do spoljašnjih pozitivnih promena dolazi nakon nekoliko tretmana. Koža na čitavoj površini tela postaje nežnija, zahvaljujući jačanju vezivnog tkiva. Osoba izgleda spoljašnje mlađe, svežije, zdravije. Polako dolazi do pozitivnih promena u ćelijskoj strukturi kože: ona se menja i podmlađuje.

• Energija utiče ozdravljujuće na čitavo fizičko telo. Svetlosni Kristali ostvaruju uticaj na organe i podstiču kod njih proces ozdravljenja na ćelijskom nivou. Mnoge osobe, već nakon nekoliko tretmana mogu da osete pozitivne promene u svom telu.

• Svetlost utiče energetski na sva suptilna, svetlosna tela ljudskog bića. Otklanja se tzv. “dolazeća” – tuđa energija, i uključuju se procesi pročišćenja i punjenja energijom svih suptilnih svetlosnih tela osobe, usled čega se emocionalno stanje vidno poboljšava, dolazi do trajnog smirenja i opšte harmonizacije.

• Energija utiče podmlađujuće na nivou DNK. Budući da starenje, kao takvo, može da postoji isključivo u dualističkom svetu, tokom tretmana Svetlosne kozmetologije pomoću visokofrekventnih kristala (energetskih formula) iz ćelija, i iz DHK, uklanja se takva informacija. Smatra se da tokom prvih 10 tretmana, dolazi do usporavanja i često energetskog zaustavljanja programa starenja i uključuje se program PODMLAĐIVANJA. Organi i tkiva se podmlađuju i tokom svakog sledećeg tretmana osoba postaje, makar i malo – podmlađena.

• Uticaj Svetlosne energije ostvaruje se kako na fizičko telo, tako i na suptilne nivoe ljudskog bića – posebno na Duh – pa kao rezultat, osoba koja prima tretmane oseća se i duhovno podmlađenom. Takvoj osobi se vraća vedrina, radost življenja i sposobnost uživanja u svakom trenutku. Usled toga, često se menja mimika lica i dinamika pokreta, pojavljuje se poseban, mladalački sjaj u očima, osoba s razlogom vidi sebe drugačije (podmlađeno), a shodno tome, deluje drugačije i na svoje okruženje.

U cilju postizanja vidnih početnih rezultata, i uključivanja procesa u organizmu koji usporava i zaustavlja starenje, potrebno je najmanje 10 tretmana.


Svetlosna kozmetologijaPROCES ČIŠĆENJA

Proces čišćenja je individualnog karaktera. Svaka od tehnika, koja je element Svetlosne kozmetologije, može, ali i ne mora da izazove proces čišćenja – oslobađanja od toksina. Efekti čišćenja u ovoj metodi su uobičajenog karaktera i slični su efektima čišćenja u Reikiju.

U cilju ubrzavanja procesa čišćenja, kao i u cilju što uspešnijeg oslobađanja od toksina, preporučuje se povećani unos vode.

Odsustvo ili prisustvo simptoma čišćenja nije pokazatelj rezultata izvođenja tehnike. Oni su samo subjektivne reakcije osobe na energije svog roda.


USLOVI ZA UČEŠĆE NA SEMINARU

Za učešće na seminaru „Svetlosni kozmetolog“ ne postoje posebni uslovi.
Učestvovati u izvođenju tehnike „Svetlosni kozmetolog“ mogu kako Reiki praktičari, tako i osobe koje to nisu.


PROGRAM SEMINARA

• O metodi. Svetlosni kristali – formule pokretanja energije.
Razvoj veštine rada sa svetlosnim energijama. Rad na sebi.
Spoljašnje i duboko podmlađivanje za sebe i za druge ljude (klijente).
„Svetlosni kozmetolog” kao pomoćna isceljujuća metoda.
• O tretmanu „Svetlosne kozmetologije” za sebe.
• O tretmanu za druge ljude (klijente).
• Rad na daljinu.
• Pravljenje dopunksih sredstava. Energetski rad s kremama i s vodom.
• Inicijacija.
• Praktični rad. Izvođenje tretmana „Svetlosne kozmetologije”.
• Dodela sertifikata.

Svetlosna kozmetologija


Tehničke informacije:
Trajanje seminara: 10 sati.
Seminar održava: Reiki Master-učitelj Margarita Milenković
Na kraju seminara dobija se: sertifikat, priručnik i specijalni CD za energetsku pomoć tokom izvođenja tretmana

Za sve dodatne informacije i prijavljivanje, molimo da kontaktirate organizatora udruženja,
Reiki Master-učitelja, Aidu Kamberi,
na brojeve telefona: 065/905-22-22; 065/235- 999-1
ili na e-mail adresu: aida@reiki.rs

Save

Save