Stvaranje Raja

STVARANJE  LOKALNOG  RAJA

Vibracije 999 i više

 Ako sada zatvorite oči i zamislite da ste u Raju, šta vidite oko sebe? Kako se osećate? Ostanite tako nekoliko sekundi ili minuta ukoliko želite.

Polazim od ideje da je ova kratka vizualizacija uspela, iako nije bilo jasne vizije to je sigurno bio prijatan osećaj, koji još uvek nežno treperi u vama i to je dokaz da vi na svesnom ili nesvesnom nivou, tačno znate kako izgleda vaš lični Raj.

Zar to nije mesto koje želite za sebe i svoje bližnje? Zar to nije mesto koje ste došli da stvorite ovde na Zemlji?

Sve što je veliko počinje od malog. Sada od svakog životnog ili radnog prostora možemo napraviti lokalni Raj! Možemo stvoriti energije Raja u prostoru i učiniti ga mestom Božanske Sile, potpunog mira, ljubavi, harmonije i komfora. Mesto gde caruje ljubav i poštovanje, gde se bolesti isceljuju, gde svaki poduhvat biva uspešno realizovan, gde su mir i blaženstvo  prirodno stanje.    

Svako ko se nalazi u takvom prostoru podvrgava se uticaju energija ugrađenih u njega koje neprekidno emituju svoje Božanske emanencije i zato se osećate kao u Raju.

Komplet od dve vrhunske visokovibracione Višnjeve energije Kraljevstva Blagostanja – Šambala,  čine sobom svetlosne alati, koji su sada i vama na raspolaganju.

Višnjeva Metla

Specijalizovana energija namenjena moćnom čišćenju životnog i radnog prostora. Ova energija otklanja bilo koju energetsku “prljavštinu“ i neprimetni otrovni talog koji se zadržava u svakom prostoru i utiče razarajuće na ljude, a toksično na okolnosti života, čineći ih nepovoljnim i teškim.

Višnjeva metla brzo i detaljno čisti energetsku “prljavštinu“ koja ruinira energetiku ljudskih odnosa, poslovanja itd. poput energija svađa, skandala, konflikta, neprijatnosti, emocionalnih patnji, suza, neuspeha itd. a takođe i energiju zalutalih duhova, entiteta i tome slično.

Sprovodi generalno, kapitalno i kvalitetno energetsko spremanje prostora koje je efikasnije  nakon uobičajenog fizičkog čišćenja i spremanja. Toplo se preporučuje svima.

Prostor koji je pročišćen, ali ne i napunjen odgovarajućim energijama, odmah počinje da uvlači u sebe i prikuplja sve redom i dobro i loše. Zato prostor koji je pročišćen i napunjen visokom Svetlošću ne može da sadrži u sebi ništa niskovibraciono, jer takvi sadržaji ne mogu da postoje u Visokoj Svetlosti.

Višnjeva Blagodet

Portal s Božaskim energijama koji se nakon aktivacije odmah otvara neposredno na ljudsko biće, na grupu ljudi, na predmet, mesto, prostor, grad, zemlju itd. preplavljuje živo biće, objekat, prostor, prostranstvo  i otklanja negativnost i agresiju, rastvarajući te energije u svojoj visokoj Svetlosti.

Kanal mira i Nirvane.  Stvara lokalni Raj, lokalno mesto Božanske Sile, mesto moći, s komfornim uslovima za ozdravljenje, za život, za rad.

Moguće duboko i potpuno isceljenje kako na fizičkom, tako i na psihološkom nivou ukoliko dopuštamo da se desi. Podiže duhovni nivo ljudskog bića i dovodi do prosvetljenja.

Ostvaruje pročišćenje i punjenje Svetlosnim sjajem Božanskih emanencija. Pročišćava i osveštava predmete i čitave prostore.

ONLINE

Seminar održava: Transformacioni učitelj Margarita Milenković

Trajanje seminara: 3 sata

Dobija se: 2 skripte, sertifikat.

Za sve dodatne informacije i prijavljivanje, molimo vas da kontaktirate organizatora udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi na brojeve telefona: 065/905-22-22; 065 235 9991 ili na imejl: aida@reiki.rs.