Lečenje zavisnosti

Energetska medicina

LEČENJE  ZAVISNOSTI

Lečenje zavisnost od nikotina

Lečenje zavisnosti od droga

Lečenje zavisnosti od alkohola

Tri najnovije visokovibracione kvantne tehnologije           

Ostvaruju:

  • Uništenje svih zavisnosti i vezanosti  od egregora (energetskog polja, koje stvara i održava zavisnost) zavisnosti od nikotina, egregora zavisnosti od droga, egregora zavisnosti od alkohola.
  • Uništenje svih negativnih programa koji izazivaju želju za nikotinom, i/ili drogom, i/ili alkoholnim pićem. Programa karmičkih, genetskih, ličnih, podsvesnih, DNK i svih drugih mogućih programa.
  • Zamena svih uništenih negativnih programa, svetlim programima ljubavi prema sebi, odgovornosti i brige o sebi.
  • Uništenje bolesnih ćelija svih oštećenih organa, izgrađivanje novih.
  • Pročišćenje krvi i obnavljanje prave formule krvi.
  • Regeneracija svih oštećenih ograna.
  • Kontaktno i na daljinu. Samopomoć i pomoć drugima.

ONLINE

Uslov ne postoji

Seminar održava: Reiki učitelj Margarita Milenković

Trajanje seminara: svaki od 2 seminara traje 3 sata.

Dobija se: priručnik i Sertifikat.

Za sve dodatne informacije i za prijavljivanje, molimo Vas da kontaktirate organizatora udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi na:

brojevi telefona: 065/905-22-22; 065 235 9991

ili na mejl: aida@reiki.rs