Profesije Novog Doba

NOVE PROFESIJE: ŠTA SU PROFESIJE NOVOG DOBA?

Došlo je vreme kada sve više osećamo aktuelnost novih zaduženja i profesija Novog Doba – profesija koje u sebi nose apsolutno novi sadržaj i pravac u našim delima i pogledima na određene procese i dešavanja. Ovo je profesija gde svako ima mogućnost prikazivanja svoje Božanske suštine. Ona u vidu snažne, sveprožimajuće Svetlosti osvetljava svaku osobu, bez izutetka, i ispunjava je Ljubavlju, što jeste urgentna potreba doba u kojem živimo.

Profesije Novog doba ne samo da omogućavaju postizanje izvanrednih i uvek vidljivih rezultata pomoću visokofrekventnih svetlosnih energija, već, takođe, obezbeđuju buđenje Anđeoske prirode u svakom ljudskom biću. Takav proces je za ljudsku prirodu siguran i oplemenjujući na svim nivoima i neminovno se odvija kako kod praktičara profesije, tako i kod primalaca pomoći.

Svako ko primenjuje profesije Novog doba prati korak Planete Zemlje u njenom razvoju, a uz to učestvuje u širenju Ljubavi i Svetlosti u materijalnom svetu. Na novi, prizemljeni način, pomaže izgradnju Raja na Zemlji tako što ga, pre svega, gradi u svom životu.

Profesije Novog doba su potreba ljudi koji žive u skladu sa vremenom. To je i potreba za primenom prirodnijih, zdravijih, finijih, delotvornijih i bezopasnih pristupa. Potreba za prikazivanjem svog moćnog Duha, svoje Božanske prirode. Može da se ukljući u već postojeći posao, kao izvanredna dopuna, ili da se sprovodi potpuno nezavisno, zasebno i jednako uspešno.

Svaka profesija je lako savladiva. Obuke su kratke, ali ozbiljne i izuzetno zahtevne. Profesija može da se primenjuje odmah ili, najkasnije, za mesec dana nakon završene obuke i dobijanja međunarodno priznatog sertifikata.

U udruženju „Reiki Srbije“ možete uspešno savladati sledeće nove profesije:

Svetlosna kozmetologija
EkoRei

Master Svetlosne korekcije
Instruktor Reiki joge
Učitelj Tradicionalnog Usui Reikija
Učitelj Kundalini Reikija
Učitelj Luna Reikija


S Ljubavlju i Svetlosnom energijom sve je lako!

Dobijena znanja i umeća nikada neće prestati da budu akuelna i neophodna.
Ona će služiti doživotno na svim nivoima ljudskog bića i materijalnog sveta.