Moje Večno telo

15-09-17 alena 0 comment

TEHNIKA: MOJE VEČNO TELO

Moje Večno teloPozitivno programiranje tela, Moje večno telo, može da se sprovodi tokom Reiki autotretmana ili tokom Reiki meditacije. Programiranje (čitanje ovog teksta) može, takođe, da se sprovodi uz aktivaciju Reikija neposredno pred spavanje.

Poželjno je redovno ponavljanje procesa.

• Moje Večno Telo ima idealnu težinu, obim i spoljašnji izgled.

• Moje Večno Telo se podmlađuje i postaje sve zdravije svakog dana.

• Moje Večno Telo podešeno je na program Božanskog Savršenstva.

• Moje Večno Telo i svi njegovi organi i sistemi, funkcionišu u skladu s Božanskom Normom.

• Moje Večno Telo sprovodi samodetoksikaciju i samoregeneraciju.

• Svaka ćelija mog Večnog Tela ima svest.

• Svaka ćelija mog Večnog Tela funkcioniše u skladu s Božanskom Normom.

• Moje Večno Telo poseduje informativno zdravu vodenu sredinu, što mu pomaže da održava stanje harmoničnog balansa i neprekidne mladosti.

• Moje Večno Telo je u harmoniji i jedinstvu s Večnim Duhom.

• Moje Večno Telo i moja Večna Duša su jedno.