Kristalično telo

KRISTALIČNO TELO

s pravom prenosa drugim ljudima

Kristalično Telo je svetlosna kopija vašeg fizičkog tela –  to je vaše novo telo koje je, za razliku od fizičkog, u potpunosti prosvetljeno i vibrira božanskom harmonijom i savršenstvom.  Vaše Kristalično Telo je svetleća matrica vaše ličnosti iz najuzvišenijih frekvencija i najuzvišenijih svetlosnih dimenzija. Vaše savršeno Kristalično Telo, vaša uzvišena i najsavršenija Svetlost, biće stvorena u zlatnom Vihoru rođenja vama na dar! Sjedinjenje s Kristaličnim Telom otkloniće sve neravnoteže i ispraviti destruktivne energije u vašem fizičkom telu (bolesni organi, oblasti s prisutnim zdravstvenim problemima…). Pod uticajem sjedinjenja s Kristaličnim Telom doći će do regeneracije ćelija i podmlađivanja za vaše najviše dobro, a u skladu s vašim potrebama.

Nakon aktivacije (Inicijacije) koja će biti sprovedena na seminaru, proces sjedinjenja s Kristaličnim Telom nastaviće se tokom 21 dana i noći, bez vašeg učešća u tom procesu. Ne postoji potreba za naknadnom samostalnom primenom tehnike – ona se izvodi samo jednom, na seminaru.

Uslov za pohađanje seminara ne postoji.

Seminar održava: Reiki učitelj Margarita Milenković.

Trajanje seminara: dva sata.

Dobija se: skripta.

Za više informacija i za prijavljivanje, molimo vas da kontaktirate organizatora Udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi:

Na brojeve telefona: 065 905 22 22; 065 235 9991.

Ili na mejl adresu: aida@reiki.rs