Ja sve umem, ja sve mogu, ja sam Ljubav

08-12-15 alena 0 comment

TEHNIKA: JA SVE UMEM, JA SVE MOGU, JA SAM LJUBAV

• Obratite se svojim Vodičima za podršku i aktivirajte Reiki u skadu sa svojim stepenom.

• Napišite spisak novih pozitivnih odluka vezno za razvoj svog bića na telesnom i duhovnom nivou, kao i na nivou Duše.

Telesnom nivou neophodni su:
Reiki autotretmani, fizičke vežbe, zdrava hrana, dobre navike, harmonični ritam života i disciplina.

Ja sam LjubavDuhovnom nivou neophodni su:
primena Reiki Principa i produbljeniji energetski rad na sebi kroz autotretman i druge Reiki tehnike. Nova znanja, lična kreativna ostvarenja, kulturno uzdizanje kroz čitanje adekvatne literature, kroz muziku i pozorište. Oplemenjujuća duhovna putovanja, nove spoznaje i produktivna komunikcija sa inspirativnim ljudima.

Duši su neophodna:
povremena ograničenja koja se uvode za fizičko telo, povremeno uzdržavanje od svih vrsta fizičkih zadovoljstva. Primena Reiki Principa (može i molitva). Povremeno osamljivanje, bar na kratko (može meditacija).
Redovno i budno stražarenje nad Dušom u cilju njenog sačuvanja od svih vrsta lične agresije, a pre svega od ljubomore, zavisti i gordosti. Duši prija nevezivanje osobe za materijalne stvari, za voljene ljude, za posao, za intelekt i za duhovnost, jer samo tada u Duši boravi isceljujuća Ljubav.

• Namera s kojom ćete pristupiti ostvarenju vašeg plana treba da bude usmerena ne samo na neophodnost ličnih pozitivnih transformacija, nego pre svega na Opšte Dobro svih živih bića.

• Svoje buduće vrline, svoja dobra dela, kao i rezultate isceljujućih transformacija koja slede, posvetite Najvišem Dobru svih živih bića, boljoj budućnosti naše planete Zemlje, dobroj sudbini svoje dece, unuka, roditelja i svojih voljenih. Dovoljno je da se zaustavite na svakoj stavki sa spiska i misleno ili na glas izgovorite rečenicu poput: „Svoju novu vrlinu posvećujem Višem Dobru svih živih bića, budućnosti naše Planete, dobroj sudbini (svojoj, svoje dece, svojih voljenih itd.)“.

• Držite u dlanovima spisak koji ste sastavili, kanašite Reiki 10-15 minuta, ponavljajte misleno ili na glas svaku stavku sa spiska. Istovremeno vizualizirajte ostvarenje stvake nad kojom razmišljate. Nakon svake tačke, sa kojom radite, izgovorite misleno ili na glas: „Ja sve umem, ja sve mogu, ja sam Ljubav“.

• Zahvalite se Reikiju i Vodičima. Držite svoj spisak pri ruci, kao podsetnik.

Odmah pristupite radu na stvaranju novih vrlina.

Save

Save