Zodijak Reiki

Ove godine  imate priliku da zatvorite veliki broj (ili čak sve) karmičkih zadataka i životnih poteškoća ili naprotiv, dodate već postojećim nove i još teže.

Birate uvek vi…

Za sve koje biraju lakši, lepši i bolji život:

ZODIJAK REIKI 30. april, ONLINE

Visokovibaciona svetlosna tehnologija

Vibracije 999 i više

Najindividualnija energija do sada!

Nova profesija

Sistem Zodijak Reiki zasniva se na Božanskoj energiji određenoj Tvorcem za svaki znak, to je tok svetlosti Božanskog Izvora koji stvara savršenu Božansku verziju čoveka i njegovog života.

To je energija najboljih mogućih kvaliteta, darova, blagoslova i već razrešenih karmičkih zadataka određenog znaka i kao duboko isceljujući energetski lek koristi se ne samo za isceljenje života osobe rođene u određenom znaku, nego služi za isceljenje velikog broja problema i poteškoća sa kojima se susreću pripadnici svih znakova zodijaka.  U određeni znak neminovno utkane energije od svakog postojećeg znaka.

Efekti Zodijak Reiki sistema

Svaki seminar posvećen jednom određenom znaku zodijaka. Mart – Ovan. April – Bik. Maj – blizanac itd. sve do poslednjeg znaka: Ribe – februar.

Efikasna primena energije kako svog tako i bilo kog drugog znaka zodijaka s najvećom koristi za sebe po svim mogućim pitanjima.

Tranformacija ličnih energija, crta karaktera osobina koje stvaraju poteškoće u životu i otežavaju karmu.

Ugrađivanje i razvoj novih osobina, koje osoba ne poseduje a potrebni su joj za život u radosti, zdravlju i obilju.

Olakšavanje života i poboljšavanje njegovog kvaliteta na svim nivoima.

Povoljan uticaj: zdravlje, spoljašnji izgled, ljubavni odnosi, brak, porodica, novac, karijera, lična realizacija, status, prijateljstva, “mesto pod suncem“ i još mnogo toga…

Razrešenje ličnih karmičkih zadataka, otklanjanje prepreka i otvaranje puteva na svim poljima života.

Otkrivanje lične svrhe, duhovne životne misije.

Pomoć drugima po svim pitanjima, kontaktno i na daljinu.

 Na svakom seminaru za svaki znak zodijaka dobijate:

Inicijaciju u visokovibracionu Božansku energiju tog određenog znaka Zodijaka.

Karakteristike. Pozitivne i negativne osobine.

Karmičke zadatke (detaljno)

Osobine – zadaci čije razrešenje odmah donosi pozitivne promene u životu osobe i njenog okruženja.

Osobine- darovi koje su date kao blagoslov, velika pomoć, olakšanje životnog putovanja i čije korišćenje donosi zdravlje, uspeh, slavu, ljubav, moć, obilje i sve drugo što želimo u svom životu.

Sve o duhovnoj i životnoj misiji za određeni znak zodijaka u čemu se sastoji i kako je najlakše i najbrže realizovati.

Specijalna energetska brzodelujuća tehnika za isceljivanje karme. (Sprovoditi jednom nedeljno 5-15 minuta)

Specijalna energetska brzodelujuća tehnika za realizaciju svoje životne, duhovne misije.

(Sprovoditi jednom nedeljno 5-15 minuta)

Skripta, simbol energetizovana slika – simbol.

Kod osoba rođenih u znaku kojem je posvećen određeni seminar i čiju Božansku energiju primaju tokom Inicijacije može odmah doći do velikih spontanih transformacija i sudbinskih isceljenja!

ONLINE

Vreme rada s energijom 5-15minuta, ili duže ukoliko želite

Kurs od 12 seminara, jednom mesečno (+ zaključni “Magistar“).

Po želji može da se završi samo jedan odabrani seminar ili više. Ne postoji obaveza da se kompletira kurs.

Kurs održava: Margarita Milenković

Trajanje jednog seminara: 2,5 – 3 sata

Dobija se:

skripta

simbol

energetizovana slika-simbol za svaki znak zodijaka.

Po završetku kursa, svih 12 seminara, dobija se sertifikat i zvanje

“Zodijak Reiki Master“.

Na završnom seminaru: Diploma i zvanje “Magistar Sistema Zodijak Reiki“ s pravom prenosa svih 12 energija drugim ljudima.

 Razmena energije: za svaki od 12 seminara – 12.000 dinara.

Završni seminar za sticanje profesije i zvanja “Magistra“ 50.000 dinara.

APRIL MESEC – BIK!

Termin: 30. april u 18 časova, ONLINE

 Za sve dodatne informacije i prijavljivanje, molimo vas da kontaktirate organizatora udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi na brojeve telefona: 065/905-22-22; 065 235 9991 ili na imejl: aida@reiki.rs

Više o sistemu

 Svaki znak Zodijaka ima svoju posebnost i ona se sastoji u mnogo čemu, a naročito u karmičkim zadacima koje su generalno iste za pripadnike jednog znaka, kao i otkrivanju svrhe postojanja i duhovne misije, cilja života.

 Mi kao Duše rađamo se u grupama, na primer Rod jedna grupa, primarna porodica druga grupa, zemlja porekla je treća grupa, nacionalnost i verska pripadnost su sasvim drugačije grupe itd. Ima ih mnogo.

Znak (i podznak)  zodijaka je takođe grupa u koju su uključene osobe, rođene u određenim astrološkim uslovima, koji su nastali zahvaljujući uticaju planeta našeg sunčavog Sistema i jedinicama linijarnog zemaljskog vremena. Planete i ceo Sunčevi sistem, kao sama Galaksija Mlečni put i vreme, kao takvo jesu moćni energetski sistemi upravljanja životom na planeti Zemlji i kreiraju ličnu energetiku svakog čoveka.

Pripadnost grupi znaka zodijaka uvek je označena karakteristikama, osobinama, zadacima i darovima koje se odnose na jednu određenu grupu ljudi, jer upravo koncentrat tih osobina i stvara uslove za karmičke zadatke a i njihovo razrešenje. Isto tako sve te karakteristike određuju svrhu postojanja i životnu duhovnu misiju sa kojom se Duša rađa i koju teži da ispuni što se direktno odražava na kvalitet i dužinu života čoveka.

Sistem Zodijak Reiki zasniva se na Božanskoj energiji određenoj Tvorcem za svaki znak, to je tok svetlosti Božanskog Izvora koji stvara savršenu Božansku verziju čoveka i njegovog života.

To je energija najboljih mogućih kvaliteta, darova, blagoslova i već razrešenih karmičkih zadataka određenog znaka i kao duboko isceljujući energetski lek koristi se ne samo za isceljenje života osobe rođene u određenom znaku, nego služi za isceljenje velikog broja problema i poteškoća sa kojima se susreću pripadnici svih znakova zodijaka.

U određeni znak neminovno utkane energije od svakog postojećeg znaka. Samim tim sudbinski isceljujuća energija svakog znaka, donosi sa sobom transformacije i isceljenje svakom postojećem znaku u sistemu Zodijaka, stoga se primenjuje za sve ljude i za sve slučajeve života.

APRIL MESEC – ZNAK BIK