Zlatni Orao

ZLATNI ORAO

Visokovibraciona energija Izvora Novca

Tretman-Inicijacija koji se izvodi jednokratno

Nakon Tretmana-Inicijacije energija bez našeg učešća nastavlja da radi još 9 dana

Zlatni Orao je visokovibraciona, snažna energija koja pročišćava kanale (energetske puteve) novca  – kako lične, tako i kanale roda.

Oslobađa od blokada, prepreka, ustajalih i štetnih aspekata, proširuje kanale novca i pokreće energiju novca kako bi tekla jače, stabilnije i ravnomernije.   

 Pročišćeni kanali počinju da uvlače energiju novca u sisteme ljudskog bića, što rezultira povećanjem prihoda u životu osobe i čitavog roda, ali i povećanjem protoka energije Novca i njenim prilivom sa svih strana.

Svaki polaznik seminara dobija sposobnost da sprovede tretman bližnjima.

Uslov ne postoji.

Seminar održava: Reiki učitelj Margarita Milenković.

Trajanje: 3-3,5 sata.

Dobijaju se: instrukcije za rad s drugima.

Za sve dodatne informacije i za prijavljivanje, molimo vas da kontaktirate organizatora Udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi na:

Brojeve telefona: 065/905-22-22; 065 235 9991

Ili na mejl: aida@reiki.rs.

Tokom seminara ćete saznati više o promenama koje se odvijaju u energiji novca i njenoj manifestaciji u fizičkoj materiji od početka postojanja pa sve do sada, kao i o svemu što nas očekuje u bližoj i daljoj budućnosti, a u vezi je s ovom energijom.