Zlatna ruža

ZLATNA RUŽA

ENERGIJA – AKTIVACIJA

TRETMAN – INICIJACIJA

ZLATNA RUŽA – ENERGIJA UJEDINJENJA

ŽENSKE I MUŠKE ENERGIJE RODA

Ova energija je aktivacija (tretman–inicijacija), koja se sprovodi samo jednom, tokom seminara i nakon toga sama nastavlja da se razgrađuje u svim sistemima ljudskog bića tokom 21 dana, a zatim počinje da deluje i ostvaruje svoje isceljujuće dejstvo na osobu, odnose i situacije, menjajući energetiku i dovodeći do harmoničnog stanja.

Aktivacija Zlatna Ruža se prenosi radi usklađivanja odnosa između ženskog i muškog roda, kao i ujedinjenja te dve energije u jednu harmoničnu celinu u vašem organizmu i životu, s ciljem dubokog isceljivanja i ispravljanja svega, što na bilo koji način destruktvno utiče na sudbinu vaših muško-ženski odnosa.

Prenosi se jednom i u srčanom prostoru aktivira kanale veze muškоg i ženskоg roda.

Energija proširuje srčani prostor i pokreće povezivanje, usklađivanje i ujedinjenje muške i ženske linije roda, a time i harmonizaciju muško-ženskih veza i odnosa (njihovih energetskih odraza u vama) od prvog kolena sve do sadašnjeg trenutka.

Simbol ove energije je Zlatna ruža, koja cveta u srčanom prostoru, aktivira kanale Ljubavi i donosi smirenost, harmoniju, isceljujuće prihvatanje sebe i svog roda u ljubavi i zahvalnosti. Donosi sreću u porodici, u braku i u muško-ženskim odnosima generalno.

Ova energija nakon aktivacije–Inicijacije ukoliko želite, takođe se može koristiti za usklađivanje porodičnih odnosa. Nežno obavijajući vas i vašeg partnera, ili sve članove vase porodice, ako zatreba, ona će uskladiti vaš odnos.

ONLINE i UŽIVO

Ne postoji potreba za naknadnim praktikovanjem, ukoliko to ne želite.

Uslov za prijem Aktivacije (tretmana–Inicijacije) ne postoji

Seminar održava i Aktivaciju za vas sprovodi Reiki učitelj, Margarita Milenković.

Trajanje seminara:  2,5 sata

Za sve dodatne informacije i za prijavljivanje, molimo Vas da kontaktirate organizatora udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi na:

brojevi telefona: 065/905-22-22; 065 235 9991

ili na mejl: aida@reiki.rs