Vihor Reiki

ŠTA JE ENERGETSKA TEHNIKA VIHOR REIKI

Jedan od naziva ove energetske tehnike je „Božansko Ispravljanje – energetski Vihor Hrista”, a tehnika je nekoliko godina unazad sistematizovana u Rusiji od strane stručnjaka duhovno energetskih metoda.
„Vihor Energije Hrista”, „Božansko Ispravljanje” ili „Božanska reorganizacija” jedan je od energetskih sistema “novog doba” i omogućava unapređenje zdravlja putem specifičnog energetskog uticaja na kičmeni stub.

Reiki praktičar, koji je završio obuku sistema „Vihor Hrista” može da radi na samoisceljivanju, a takođe, pomaže drugima.

Za psihofizičko stanje ljudskog bića značaj kičmenog stuba je ogroman, kičma je ogledalo čitavog organizma. U čitavoj čudesnoj arhitektonici kičmenog stuba ne postoji ni jedan suvišni detalj. Nije čudo što su naši preci upoređivali kičmeni stub s „Drvom života”: sa savršenim i složenim sistemom korenja, moćnim stubom koji je napojen životnim sokovima i bujnom krošnjom.

U slučaju povređivanja, makar jedne „grane”, to „drvo” počinje da se suši i vene; isto je i u slučaju kičmenog stuba i njegovog uticaja na ljudsko biće. Ukoliko postoje problemi čak i u najmanjem delu kičme, to nosi svoj pečat, čije dejstvo se odražava na fizičkom i psihičkom stanju ljudskog bića, a neretko (posebno u energetskom smislu) i na drugim oblastima života. Pored toga, mogu da postoje i prepreke karmičkog karaktera koje su se nastanile u energetskoj anatomiji u oblasti kičmenog stuba, pa s tog mesta ostvaruju svoj uticaj na ljudsko biće i njegov život generalno.

Božanska reorganizacija, do koje dolazi pomoću primene sistema „Vihor Hrista” radi na mnogim nivoima, a ne samo na fizičkom. Ćelije dobijaju potpuno novi impuls i nove delotvorne svetlosne informacije, što omogućava da se u svakoj čeliji automatski uključuje program samoisceljenja i samoharmonizacije.

Božanska reorganizacija ostvaruje svoj snažni uticaj na čitavo ljudsko biće: na Dušu, na Duh i zatim na Telo. Redovnom primenom tehnike Božanske reorganizacije, a time i uticajem na kičmeni stub, osoba postiže unapređenje zdravlja u slučaju mnogih zdravstvenih problema.

Nepuni spisak simptoma za koje se sistem „Vihor Hrista – Božanska reorganizacija” pokazao posebno korisnim:

• Bolovi u kičmi
• Kičmena kila
• Skolioza
• Išijas
• Problemi u obasti kukova
• Bol u ramenima
• Bol u vratnom delu kičme
• Bolovi u kolenima
• Artritis
• Osteoartiritis
• Osteoporoza
• Bolovi u rukama, laktovima
• Bolovi u zglobovima
• Narušavanja u razvoju
• Hipertenzija
• Migrena
• Teniski lakat
• Spondiloartritis
• Bol u mišićima
• Sportske povrede
• Narušavanje ritma srca
• Problemi sa zubima (krivi zubi)
• Astma
• Problemi s ravnotežom
• Zujanje u ušima
• Posledice saobračanih nesreća, sudara. Fizičke i psihičke traume
• Sindrom deficita pažnje i koncentracije
• Imunitet. Fokus na teža oboljenja.

Spisak može biti mnogo duži i na kraju krajeva moguće da nema smisla nabrojavati problemi, ali ima smisla da započnemo rad na njima isceljujući svoj kičmeni stub – fizički koren svog zdravlja.

Božanska reorganizacija tela predstavlja impuls nove ere, ere Pete dimenzije, to je predivni način kako postati zdrav.

Kada naše telo nije ispravljeno i ne nalazi se u skladu sa Božanskim Poretkom, postepeno dolazi do disharmonije i do haosa koji se prikazuje kroz bol i bolest, a takođe postoji i u drugačijim formama koje se prikazuju kroz nesklad u životu.
Do isceljenja, bilo koje vrste, može doći iskjučivo tada, kada je Božanski Poredak prisutan. Za ljudsko biće je došlo vreme, kada istinski može da isceli sebe samo svojim snagama i otkrivanjem ličnih potencijala. Do isceljenja dolazi kroz Božansku Ljubav i kroz osveščivanje potrebe za menjanjem.

„Vihor Hrista – Božanska reorganizacija” je Kod Svetlosti Više Božanske Ljubavi, kod koji pomaže da promenimo život, jer to je povratak ka vezi sa Božanskim. Unutrašnje isceljenje dovodi do isceljenja na fizičkom planu, a s uspostavljanjem Božanskog poretka, harmonija se vrača u ljudsko biće. Životna energija teče slobodno, dolazi do aktivacije i osnaživanja ljudske sposobnosti moćne samoregulacije. U svakoj ćeliji dolazi do uključivanja programa stvaranja univerzalne Božanske harmonije i Poretka.

Primenjivati sistem „Vihor Hrista”, a time i Energiju Ljubavi, možemo ne samo u cilju unapređenja psihofizičkog stanja, ona je moćni dodatak u radu na situacijama, problemima svake vrste, međuljudskim odnosima, porodičnim pitanjama, pitanjama kriznih životnih situacija, u slučajevima emocionalnih konflikata, problema izazvanih odsustvom samopoštovanja.
Ova energija ima jako visoke vibracije i spušta Božanski Poredak na ovozemaljski plan. Proces Božanske reorganizacije uključuje se odmah, samo nekoliko sekundi nakon aktivacije, može da se sprovodi kako kontaktno tako i na daljinu, sa dodirivanjem tela ili bez toga. Ovaj način samopomoći i pomoći bližnjima, predstavlja jednu od najznačajnijih usluga, koju nama pruža današnja Era i nove energije.

Kroz primenu energije „Vihor Hrista” dolazi do sjedinjenja s Božanskm Izvorom, dolazi do ponovnog kontakta, koji je bio izgubljen tokom životnog putovanja. U momentu sjedinjenja s Božanskim Izvorom svaka ćelija organizma uspostavlja s Njim konekciju, te putem tog sjedinjenja razmenjuje s Izvorom svetlosne informacije, dobija informacije novog, čistog i ozdravljujućeg karaktera. Takav proces se veoma brzo oslikava i na DNK ljudskog bića, te niti DNK dobijaju nove kodove sveopštog isceljenja, samoregulacije i samoregeneracije.

U energetskom smislu, rađa se novo ljudsko biće, oslobođeno od većine zastarelih programa koji ne služe Višem Dobru. Takav proces odvija se tokom prve 3 nedelje do 3 meseca redovne primene sistema Božanske reorganizacije – ispravljujuće energije „Vihor Hrista”. Mnogo ljudi, već tokom prvih nekoliko nedelja, oseća niz pozitivnih promena u svom životu.

Energija „Božanske reorganizacije” je nalik nežnom i istovremeno moćnom Vihoru, koji se spušta iz Božanskog izvora, okreće se nalik spirali uzduž kičmenog stuba, obavija ga i prodire u najdublje nivoe, kako duhovne, tako i fizičke materije, unoseći neophodan sklad i poredak. Aktivnost i uravnoteženost takvog procesa, podržava se pomoću energetskih impulsa koje nam dolaze od strane Uznelog Učitelja Isusa Hrista.


USLOVI ZA UČEŠĆE NA SEMINARU

Uslov je završeni I stepen Usui Reikija


PLAN SEMINARA

• Teoretska nastava
• Inicijacija u energiju „Vihor Hrista – Božansko Ispravljanje”
• Podešavanje na frekvenciju Vaznesenog Učitelja Isusa
• Praktični rad: sprovođenje autotretmana, sprovođenje tretmana za drugu osobu


Tehničke informacije:

Trajanje seminara: 6 sati
Seminar održava: Reiki Master-učitelj Margarita Milenković
Na kraju seminara dobija se: skripta

Za sve dodatne informacije i prijavljivanje, molimo da kontaktirate organizatora udruženja,
Reiki Master-učitelja, Aidu Kamberi,
na brojeve telefona: 065/905-22-22; 065/235- 999-1
ili na e-mail adresu: aida@reiki.rs


UTISAK:

Nataša Krnajski Belovljev, dipl. ekonomista menadžer, pravnik
Moram da prenesem divne utiske o Vihor Reikiju. Naime, već posle 5 dana autotretmana prestali su bolovi u leđima i zglobovima i odjednom sam primetila da je sve gipko.
Oduševljena sam ovom energijom i mnogo mi prija a očigledno i brzo radi na meni.
Sigurna sam da je ovakav brži rezultat i nagrada za uporan rad na sebi kroz Tradicionalni Usui Reiki I i II stepen, kao i sa mnoštvom drugih energija kojima sam zahvalna što su mi dostupne.