Zaštita od bolesti pandemije

ZAŠTITA od bolesti PANDEMIJE

Energija dobijena 2020 godine

Energetska metoda data je čovečanstvu krajem 2020. godine u cilju stvaranja i očuvanja odgovarajuće vibracione klime i energetskog stanja u elektromagnetnom polju i u fizičkom organizmu, koja omogućava dodatnu zaštitu od bolesti pandemije i daje snažan impuls Imunitetu. Primenjuje se kako za sebe, tako i za druge, kontaktno i na daljinu.

ONLINE

Uslov ne postoji

Vreme rada s energijom 10-20 minuta

Seminar održava Reiki učitelj Margarita Milenković

Vreme trajanja seminara 2 sata

Dobija se: skripta

Za sve dodatne informacije i za prijavljivanje, molimo Vas da kontaktirate organizatora udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi na:

brojevi telefona: 065/905-22-22; 065 235 9991

ili na mejl: aida@reiki.rs