Višnjeva koštica

Višnjeva koštica

Čarobni štapić za postizanje ciljeva i ispunjenje želja!

Vibracije od 999 i više

Ova čarobna energija pomoći će vam da postignete sve ciljeve i ispunite želje!

Uslov za pohađanje seminara ne postoji.

Seminar održava Reiki učitelj Margarita Milenković.

Trajanje seminara: 3 sata.

Dobija se: skripta.

Za sve dodatne informacije i prijavljivanje, molimo vas da kontaktirate organizatora udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi na brojeve telefona: 065/905-22-22; 065 235 9991 ili na imejl: aida@reiki.rs.