Upravljanje sudbinnom

UPRAVLJANJE SUDBINOM

Svi polaznici seminara Upravljanje sudbinom dobijaju na poklon i Inicijaciju u energiju Vatrene Kočije Svetog Ilije.

Obe energije su veoma moćne i date su ljudima u cilju aktivacije sposobnosti upravljanja i organizacije života u skladu sa željama i potrebama.

Energija Vatrene Kočije Svetog Ilije smatra se božjim darom čovečanstvu pomoću kojeg ljudi mogu da nauče da svesno rukovode svojim životom neprekidno, bez ikakvih prepreka u napretku.  

Efekti energije Vatrene Kočije Svetog Ilije:

 1. Svesno rukovođenje svojim životom;
 2. Prosperitet i napredak;
 3. Dobijanje Božanskog upućivanja i rukovodstva;
 4. Životni uspeh. Sposobnost postizanja uspeha kako na već poznati, tako i na novi, jedinstveni, unikatni način;
 5. Povezivanje s moćnom energijom Svetog Ilije;
 6. Otklanjanje bilo koje prepeke. Nastavak životnog puta u skladu sa svojim Planom;
 7. Velika zaštita životnog Plana, sudbine i života u materijalnom svetu od strane Božanske Istine i Ljubavi;
 8. Snaga i velika Moć;
 9. Spokojstvo Duha i razumevanje Više Istine;
 10. Aktivacija svojih Prava i Božanske Punomoći;
 11. Aktivacije energije duple snage;
 12. Postizanje svega što zaslužujemo i na šta imamo svoje Božansko Pravo;
 13. Kompletno osvešćivanje životnog puta, cilja i Božanske Misije. Ostvarenje i realizacija Božanske Misije;
 14. Razumevanje i osećaj toga da vas Gospod prati na svakom delu životnog puta;
 15. Oslobađanje od osećaja ljubomore i zavisti;
 16. Oslobađanje od osećaja zavisnosti od drugih ljudi, od njihovih mišljenja i odluka;
 17. Otklanjanje svih prepreka na putu bogatstva i Procvata;
 18. Osvešćivanje vlastite lepote i vrednosti;
 19. Otkrivanje novih talenata i sposobnosti;
 20. Otkrivanje svog mesta u materijalnom svetu, profesije ili dela kojim treba da se bavite;
 21. Otkrivanje i aktivacija svoje jedinstvenosti i unikatnosti. Kompletno isključivanje programa prosečnosti, ograničenosti, ograničenja;
 22. Moćni osećaj vlastitog dostojanstva;
 23. Sposobnost primanja i uspešne primene svih poklona svog Duha koji će da se prosipaju kao dragulji u vaš život.

Efekti energije Upravljanje sudbinom

 1. Sposobnost upravljanja svojom sudbinom, stvaranja sudbine, umeće da budete Vladar i domaćin svoje sudbine. Sposobnost stvaranje sudbine koju zaista želite;
 2. Otklanjanje svih starih i novonastalih blokada koje ometaju uživanje u životu;
 3. Umeće osvešćivanja i koncentracije Božanske pažnje na svojim ciljevima i neminovno postizanje istih. Razumevanje i realni potvrđeni osećaj toga da je sve na šta koncentrišemo svoju pažnju dostupno;
 4. Privlačenje ljudi i resursa koji omogućavaju postizanje postavljenih ciljeva;
 5. Ostvarenje dubokih istinskih želja, njihovo prikazivanje u fizičkom životu, kao rezultat rada s ovom energijom;
 6. Oslobađanje od strahova i briga. Čišćenje strahova od neuspeha i loših scenarija razvoja bilo kakvih događaja;
 7. Povećanje ličnih vibracija;
 8. Stvaranje magnetizma moćne sile za privlačenje svega što je potrebno;
 9.  Razvijanje čvrste vere i stabilnog ubeđenja u to da ste u stanju da stvarate svoju sudbinu. Menjanje ponašanja, a time i stvaranje svoje nove, željene sudbine.
 10. Razumevanje Istine da je Izobilje Kosmosa bezgranično i da je ispunjenje bilo koje želje moguće;
 11. Pročišćenje negativnih misli, šema razmišljanja i delovanja, a time i ukidanje sposobnosti privlačenja loših rezultata;
 12. Isceljivanje otpornosti na mogućnost i priliku stvaranja dobre sudbine. Sposobnost lake i efikasne materijalizacije zamišljenog;
 13.  Zaštita od svega niskofrekventnog što predstavlja prepreku na putu stvaranja bolje sudbine;
 14.  Sva negativna uverenja i modeli ponašanja koje smo dobili od roditelja i društva biće uklonjena i neće više uticati na naš život. Neće moći da blokiraju sudbinu koju istinski želimo;
 15. Naša svest će biti proširena i dobićemo na svežini misli. Svest će biti pročišćena i uzdignuta na novi nivo, te ćemo jasno razumeti šta tačno treba da uradimo za stvaranje nove sudbine kojoj stremimo;
 16. Razumevanje činjenice da je život Čudo; prihvatanje života kao Čuda. Shvatanje sebe kao Čuda života;
 17. Sposobnost biranja i selekcije svojih misli i dela koji stvaraju novu sudbinu;
 18. Otklanjanje tendencije ka ličnom sabotiranju, lenjosti, kopanju po sebi ili situacijama, kako bismo mogli da živimo u Istini;
 19. Oslobađanje od Ega, kontrola Uma;
 20. Oslobađanje od svega što se nalazi u konfliktu s našom Božanskom prirodom i što ometa da stvaramo svoju sudbinu;
 21. Kontrola bilo koje situacije i sposobnost prevazilaženja teških okolnosti i pronalaženja izlaza iz bilo koje situacije;
 22. Bliski kontakt sa svojim Višim Ja, dobijanje odgovora na pitanja;
 23. Sjedinjenje s Duhom i Božanskom Ljubavlju, kako bismo s večnim nadahnućem i poverenjem upravljali svojom sudbinom;
 24. Pročišćenje svake ćelije i atoma od svakog prošlog iskustva, svake emocije i misli koje blokiraju naš razvoj. Ukidanje sposobnosti privlačenja sličnih vibracija i frekvencija, ljudi i događaja.

Trajanje seminara: 4 – 5 sati.

Na seminaru se dobija skripta s uputstvima za rad s energijama.


Za sve dodatne informacije i prijavljivanje, molimo vas da kontaktirate organizatora udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi na brojeve telefona: 065/905-22-22; 065 235 9991 ili na imejl: aida@reiki.rs.