Uklanjanje veza i lanaca

Nemojte nikada da ostavite u svom polju energetske veze s drugim ljudima!

UKLANJANJE VEZA I LANACA

Pomozite drugima i sebi ovom lekovitom energijom

Kada dvoje ili više ljudi međusobno komuniciraju između njih se odvija razmena energija čega većina ljudi nije svesna. Radimo to kontinuirano. Tokom razmene energija dolazi do formiranja veznog lanca iz jednog energetskog polja u drugo.

Preko ovog lanca energija se usmerava napred-nazad. Kada se prenos energije ne vrši na isti način, što je često slučaj zbog negativnih emocija ili nepraštanja i u negativnim odnosima kao što su zavisnost, ozlojeđenost ili strah od odbacivanja, ova vrpca odnosno lanac će ostati na mestu i praviti štetu na svim poljima.  

Stvara se odnos u kome je jedna osoba dominantnija od druge, gde su dva energetska polja povezana i obe osobe mogu uticati na ili kontrolisati jedna drugu, sputavati energiju, prazniti drugu osobu ili usmeravati negativnu energiju kroz lanac.

Ove stvari često mogu biti uzrok fizičkog bola kao što je bol u vratu ili ramenima, kao i uzrok mnogih drugih psihofizičkih tegoba, životnih poteškoća i nesreća.

Ovi priključci za lance (vrpce) mogu ostati dugo na mestu, u svim životima, dimenzijama i na svim lokacijama.

Kada ljudi na primer nisu dobili oproštaj ili nisu oslobođeni na kraju života negativne veze ostaju i prenose se napred iz jednog života u drugi i ostaju aktivne. I još uvek mogu uticati na život i zdravlje čoveka kao vezanost i zavisnost koja se pojavila u prošlom ili ovom životu i može negativno uticati na sve aspekte života.

Moguće je ukloniti ove lance iz energetskog polja. Uklanjanje negativnih vrpca, oslobodiće osobu od nezdravih odnosa i očistiti energetska tela i kanale od stranih, nevidljivih, štetnih programa, što će poboljšati emocionalno, duhovno i fizičko blagostanje osobe i otvoriti nove povoljne životne puteve i privući dobre ljude i sjajne prilike.

Kada je veza uklonjena tada ste u prekidu i zaštićeni ste od negativne energije. Negativne veze su uklonjene i počinjete život od pozitivne nule sa više mogućnosti nego ranije da planirate novu vezu koju želite.

Energija “Raskid odnosa i uklanjanje vezaoslobađa od negativnih veza i ona će raditi u Vašu korist i ukloniće nezdrave veze iz Vašeg energetskog polja u prošlom, ovom i budućem životu.

ONLINE

Seminar održava: Transformacioni učitelj Margarita Milenković

Trajanje seminara: 2-2,5 sata.

Dobija se: skripta

Za sve dodatne informacije i prijavljivanje, molimo Vas da kontaktirate organizatora udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi na brojeve telefona: 065/905-22-22; 065/235- 99-91 ili na imejl: aida@reiki.rs.