Trijedinstvo

NOVO IZ RUSIJE

..To za čime odavno tragate ali niste znali

“TRIJEDINSTVO”

Vaša potreba i Nova profesija

Prevazilazi sve što ste znali

o sebi, i o svom životu!

Tri sveštena terapeutska procesa.

S pravom prenosa drugim ljudima

   Povratak, isceljenje, umnožavanje i zaštita izgubljenih ili oduzetih aspekata Duše, izgubljenog ili otetog i na bilo koji način oštećenog zdravlja, sreće, prosperiteta i materijalnog bogatstva.

Pošto je pomoć toliko potrebna, Više Duhovni svetovi, carstva Tvorca nam dali blok energija u kome su spojeni tri fundamentalna Sistema, u svakome po 3 specijalne energetske metode, koje isceljuju na bazičnom nivou matricu Duše, Zdravlja, Prosperiteta i materijalnog Bogatstva.

Devet briljantnih Božanskih energija!

Devet fundamentalnih terapija!

Devet koraka ka oslobađanju od životnih nedaća !

Kurs od 3 seminara, u svakom su 3 Inicijacije, ( i 3 terapije)  koje će se održavati jednom mesečno, tokom narednih 3 meseca:oktobar, novembar, decembar.

Za praktičari koje ne planiraju da se bave ovom metodom profesionalno, postoji mogučnost da se završi seminar po svom izboru.

Seminari priprema i održava za Vas: Tranformacioni učitelj Margarita Milenković.

Dobija se: skripta.

Na završnom trećem seminaru dobija se sertifikat Mastera Trijedinstva i stiće se parvo sprovođenja svih terapija drugim ljudima.

Svaka terapija se sprovodi jednom.

Za sve koje žele da Inicijiraju druge ljudi u ove energije, biće održan četvrti seminar gde se stiće zvanje Magistar Trijedinstva i stiće se parvo prenosa energija drugim ljudima.

PRVI SEMINAR

Sistem “POVRATAK“

Inicijacije u energije  “Salam“, “Kamalim“, “Mendous“.

       Povratak izgubljenih aspekata Duše, enegije zdravlja, materijalnog bogatstva, prospriteta, uspeha i sreće.

ONLINE

Vreme rada s energijom: sprovodi se samo jedna terapija s jednom od energija, u trajanju koje odgovara potrebama organizma.

Seminar održava: Margarita Milenković

Trajanje seminara: 3 sata.

Dobija se: skripta

Za sve dodatne informacije i za prijavljivanje, molimo Vas da kontaktirate organizatora udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi na:

brojevi telefona: 065/905-22-22; 065 235 9991

ili na mejl: [email protected]

 O BLOKU SISTEMA “TRIJEDINSTVO“

Povratak izgubljene sreće, prosperiteta, veoma je složena tema i nažalost, trenutno je tražena. Postoji mnogo matrica koje su povezani s ljudskim bićem, i sve one u određenom trenutku treba da služe ljudskom blagostanju, životnom prosperitetu i razvoju.

   Međutim, postoje negativni sistemi tame, ili “sistemi minusa“ za koje ovo nije korisno. Što je manje srećnih ljudi, to više energije dobijaju, jer nesrečni i nezdravi ljudi oslobađaju veliku kličinu takve energije “minusa“.

Upravljači i pristalice ovih negativnih i štetnih sistema su u stanju da odvlače na sebe ne samo sreću, već i zdravlje, materijalno bogatstvo, uspeh itd. Sve što po ljudskim merilima veoma važno imati za pristojan život.

Pošto je pomoć toliko potrebna, Više Duhovni svetovi, carstva Tvorca nam dali blok energija u kome csu spojeni tri fundamentalna Sistema, u svakome po 3 specijalne energetske metode, koje isceljuju na bazičnom nivou matricu na Duše, Zdravlja, Prosperiteta i materijalnog Bogatstva.

POVRATAK

SALAM.

Povatak izgubljenih aspekata Duše. Prikupljanje svih n abilo koji način izgubljenih ili podeljenih aspekata ljudske Duše, u svim vremenima, svetovima i prostorima. Celovita Duša je zdrava i živi u programima Ljubavi, realizuje sebe na Zemlji lako i deluje kroz čoveka usrečujući ga, što podrazumeva dug, ispunjen i srećan život.

KAMALIM.

Povratak izgubljenih aspekata i enegije zdravlja.

MENDOUS.

Povratak izgubljenih aspekata sreće i prosperiteta (lićna sreća, sreća u ljubavi, materijalno Izobilje, novac, uspeh u poslu itd.).

UMNOŽAVANJE

KARTES

Energija dopunjuje i umnožava, obnavlja i oživljava aspekte Duše koji bi mogli da mutiraju usled manipulacije od strane negativnog sistema.

JIO

Obnavlja, dopunjuje i umnožava zdravlje.

PISON

Nadopunjuje i umnožava energije i aspekte sreće i prosperiteta u životu čoveka, što je osnova za realizaciju ličnih planova, želja, maštanja, projekata, potreba, bilo ljubavnog ili poslovnog karaktera, ili na polju samorealizacije i duhovnih dostignuća.

ZAŠTITA

KA – ŽI – SON

Zaštita Duše. Zaštita od napada, oštećenja, mutacija i gubitka energije. Bela energija, koja obavija i prati konture tela.

KMI – SA – JAM

 Zaštita zdravlja. Zaštita od gubitka zdravlja, od napada na zdravlje čoveka, od izvlačenja iz osobe energije zdravlja.

MŠĆ – GI – VESSA

Zaštita sreće, prosperiteta i uspeha. Svetlucavi zlatni tok energije ulazi kroz 1. čakru i daje materijalizaciju svega dobrog u životu.