Transformator genetskog koda

Sve što je ranije bilo nezamislivo, sada je moguće i lako!

TRANSFORMATOR GENETSKOG KODA

Efekti:

  • Otklanja fizičke, mentalne i emocionalne ustaljene programe koje ste nasledili. Briše uticaj genetskih paterna vaše porodice na vas i vaš život. Briše uticaj nepovoljnih ekoloških faktora na vaše ćelije i organizam u celini;
  • Pomaže kod otklanjanja: loših navika, strahova, ljutnje, besa, negativnog razmišljanja, stanja konstantne zabrinutosti, disbalansa šećera u krvi, autoimunih narušavanja i drugih genetskih problema;
  • Transformiše svest ćelija i pomaže njihovo podešavanje na Normu Stvaraoca;
  • Transformiše u genomu i u kodu DNK sav “energetski otpad“, svu “prljavu“, negativnu i štetnu informaciju koja se nakupila tokom života putem naših misaonih procesa;
  • Pomaže oslobađanje genetskog koda od štetnih ubeđenja (starenje je neizbežno, s vremenom se telo ruši i raspada, razbolevamo se, bolest se nasleđuje itd);
  • Pomaže stvaranje kvantnog eteričnog uzora zdravog organizma i zatim koriguje postojeće stanje, transformiše ga i dovodi do Božanske Norme;
  • Donosi unutrašnji balans, ispravlja i harmonizuje sistem čakri tokom terapije i nakon nje;
  • Pobuđuje puni potencijal u vama i omogućava uživanje u ispunjenom životu, u zdravom telu i umu;
  • Primenjuje se za samopomoć i pomoć drugima, kontaktno i na daljinu;
  • U radu s drugim ljudima ova energija daje zaštitu.

Uslov za prisustvovanje na seminaru ne postoji.

Vreme praktikovanja: 30 minuta dnevno, tokom 21 dana.

Seminar održava: Reiki učitelj Margarita Milenković.

Trajanje seminara: 1,5-2 sata.

Termin: 7.7 online u 17h 

Dobija se: skripta.

Za sve dodatne informacije i za prijavljivanje, molimo vas da kontaktirate organizatora Udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi na:

brojeve telefona: 065/905-22-22; 065 235 9991

ili na mejl: aida@reiki.rs.