Terapije linije roda

TERAPIJA LINIJE RODA

Dragi prijatelji,

Pozivamo vas na seminar posvećen isceljivanju energija vašeg Porodičnog stabla. Ovo su energije koje, kao večni pečat, neizbežno ostvaruju snažan uticaj na psihofizičko zdravlje i na život svakog ljudskog bića.

Rad s ovom energijom je delotvoran i bezbedan – možemo uspešno raditi na sebi i drugima, kako kontaktno, tako i na daljinu.

Terapija Linije Roda nije zamena za Rodovaju. Ona otvara nove perspektive i daje nove mogućnosti u radu na isceljivanju energija Porodičnog stabla.

Uslov za pohađanje seminara ne postoji.

Seminar održava: Reiki učitelj Margarita Milenković.

Trajanje seminara: 2-2,5 sata.

Na seminaru se dobija: skripta.

Za više informacija i za prijavljivanje, molimo vas da kontaktirate organizatora Udruženja, Master učitelja, Aidu Kamberi:

na brojeve telefona: 065 905 22 22 i 065 235 9991

ili na mejl: aida@reiki.rs

                                                            Efekti:

  • Pročišćava sve negativne, disonantne energije u Porodičnom stablu. Otklanja i pročišćava sve što je neharmonično, neisceljeno, neotpušteno, neodrađeno, a prenelo se na nas i na buduća pokoljenja (porodična karma);
  • Briše programe koji su zapečaćeni u osobi od linije predaka;
  •  Pročišćava i oslobađa od energija ljutnje, besa, ozlojeđenosti, nasilja, patnje i svega drugog što nije harmonično, a utiče na život (jer to nosimo u krvi);
  • Oslobađa svih prepreka i blokada na energetskom i životnom putu;
  • Oslobađa svega što dolazi od Linije Roda, a sprečava nas da živimo slobodno i srećno i  da sva svoja maštanja pretvorimo u realnost;
  • Upravlja ljutnjom, besom, agresijom i sličnim reakcijama i energijama;
  • Leči svaku neravnotežu;
  • Daje motivaciju, duševnu i psihičku snagu, kao i hrabrost za menjanje života nabolje;
  • Pomaže identifikaciju ličnih problema; daje novu perspektivu za nas i buduća pokolenja.