Svetlucava plava krila Heruvima

Svetlucava plava krila Heruvima

Spašavaju u teškim trenucima

Lavinija Sina Šandrej

Visokomagnetična energija Anđela Heruvima

Anđeli Heruvimi svojom energijom pomažu na sledeći načine:

  • Povezuju s Heruvimima;
  • Štite;
  • Smiruju;
  • Obezbeđuju bezbednost svake vrste;
  • Pročišćavaju i oslobađaju od svih negativnih energija;
  • Oslobađaju od: stresa, naprezanja, straha, sumnji, osećaja zabrinutosti, razboljevanja, loših stanja na svim nivoima, crne magije, energetskih ataka i prokletstava;
  • Oslobađaju od svih prikazivanja niskofrekventnih energija, kao što su negativni duhovi, negativne misli i noćni košmari;

Važno

Ovaj sistem je namenjen isključivo ličnoj primeni i ne odgovara radu s drugim ljudima!

Vreme praktikovanja: 5-15 minuta

Uslov: ne postoji

Seminar održava: Reiki učitelj Margarita Milenković

Trajanje seminara: 2,5 – 3 sata

Dobija se: skripta

Za više informacija i za prijavljivanje, molimo vas da kontaktirate organizatora Udruženja, Reiki učitelja Aidu Kamberi:

Na brojeve telefona: 065 905 22 22; 065 235 9991.

Na mail: aida@reiki.rs