Svetlost Boga JA JESM

Svetlost Boga – JA JESM
Tretman – Inicijacija

Aktivirajte Svetlost Boga u sebi!
Ispunite svoje telo, srce i um kvalitetima Tvorca!

Učinite svoj život sigurnim i lepim
putovanjem.

Visokofrekventna Aktivacija za sve koje biraju Svetlost!

• Svetlost Boga – JA JESM ONO ŠTO JA JESM – povezuje nas sa 5-om Dimenzijom i sa ostalim Carstvima Tvorca.
• Sa Svetlošću Boga aktiviraju se vaši svetlosni kvaliteti. Vaša aura, vaše polje, svetlosno telo i sve čakre biće očišćeni.
• Zastareli štetni programi koji za vas više nisu korisni biće uklonjeni.
• Negativni oblici mišljenja se transformišu.
• Ovo će omogućiti vaše lično Božansko buđenje.
• Sve karmičke veze i uticaji biće uklonjeni, vaš nivo vibracija će porasti i vaša svetlosna mreža biće uravnotežena na način kako vama odgovara.
• Vaša veza sa vašim Višim Ja, sa vašim božanstvom, Izvorom svega što postoji, potpuno je otvorena i vaša Božanska DNK je aktivirana.
• Vaš život počinje da se razvija u novom, istinski dobrom pravcu.
• Vaši bližnji su pod zaštitom Vaše Svetlosti, koja se sve više razvija.

Tretman – Inicijacija izvodi se samo jednom, ne postoji potreba za primenom energije naknadno, energija radi i razrađuje se nezavisno od vašeg učešća i u automatskom režimu sprovodi svoje delovanje, te vremenom Svetlost Boga može da postane naša priroda.

Uslovi za učešće na seminaru ne postoji
Seminar održava i tretman -Inicijaciju sprovodi Reiki učitelj Margarita Milenković
Trajanje seminara 2,5-3 sata

Za sve dodatne informacije i prijavljivanje, molimo vas da kontaktirate organizatora udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi na brojeve telefona: 065/905-22-22; 065/235- 9991 ili na imejl: aida@reiki.rs

              O energiji “Svetlost Boga JA JESM“

Velika je čast za sve nas što živimo u ovo posebno vreme ovde na Zemlji.
Uzdižemo se u više dimenzije. Šta ovo tačno znači, naš um ne može da zamisli ako je to, ukratko, povezano sa širenjem svesti, povećanjem potencijala ljubavi i rastućim osećajem jedinstva sa svim što postoji.
Mi smo bogovi koji uče svoje lekcije. Korak po korak učimo nove aspekte našeg božanstva. U isto vreme, potrebno je osloboditi sve „Lažne informacije“ povezane sa našim istinskim Ja i pustiti da ovo mesto zauzme Božja Svetlost, Svetlost Istine.
Visokofrekventni sistem za aktivaciju energije za Radnike Svetlosti koji su izabrali uspon sa Lejdi Gajom u 5. dimenziju.
Svetlost Boga – JA JESM ONO ŠTO JA JESM – povezuje nas sa 5-om Dimenzijom i sa ostalim Carstvima Tvorca.
Sa Svetlošću Boga aktiviraju se vaši svetlosni kvaliteti. Vaša aura, svetlosno telo i sve čakre biće očišćeni. Zastareli programi koji za vas više nisu korisni biće uklonjeni.
Negativni oblici mišljenja se transformišu.
Ovo omogućava vaše lično buđenje. Sve karmičke veze biće uklonjene, vaš nivo vibracija će porasti i vaša svetlosna mreža biće uravnotežena na način kako vama odgovara.
Vaša veza sa vašim Višim Ja, sa vašim božanstvom, Izvorom svega što postoji, potpuno je otvorena i vaša Božanska DNK je aktivirana.