STVARANJE BOŽANSKE MAGIJE

STVARANJE BOŽANSKE MAGIJE

Lavinija Sina Šandrej i Anri Vinarso

Kurs Veština stvaranja novih magičnih energija i verbalnih čarolija.

Kurs se sastoji od 3 seminara, koji se održavaju jednom mesečno u onlajn formatu, tri meseca za redom.

Vreme između seminara predviđeno je za samostalni praktični rad.

Septembar.

Seminar, Inicijacija “Zlatna knjiga Božanske magije“ i Tretman – aktivacija “Povratak drevne sile“.

Seminar i 2 Inicijacije: “Božanski učitelj“ i “Magični faktor“.

Novembar.

Inicijacija “Punomoć Stvaranja Božanske magije“.

 Zajednički praktični rad na stvaranju Vaše prve Božanske Magije.

 Po završetku kursa dobija se sertifikat

Kurs je namenjen sticanju sposobnosti stvaranja Magijskih energija za sebe, za svoje potrebe različitog karaktera. Nakon nekoliko meseci razvoja i usavršavanja ove neobične veštine praktičari će dobiti mogućnost da se podignu na novi nivo ( seminar i Inicijacija) – stvaranje Božanske magije za druge i steknu zvanje  Master stvaranja Božanske magije.

Ukoliko se vama dopada neki od seminara (osim završnog seminara: “Stvaranje Božanske magije“), možete da ga uspešno završite nezavisno od drugih seminara ovog kursa. Niste u obavezi da kompletirate čitav kurs.

A sada krećemo u novu zadivljujuću magičnu avanturu !

Tretman -aktivacija “Povratak svoje drevne magijske sile“

i  “Zlatna knjiga Božanske magije“ !

Seminar održava: Magistar stvaranja Božanske magije Margarita Milenković

Trajanje seminara: 3 sata

Dobija se: skripta “Zlatna knjiga magije“. Tretman – aktivacija Povratak svoj magijske sile“ nema naknadnog praktikovanja.

Za sve dodatne informacije i za prijavljivanje, molimo Vas da kontaktirate organizatora udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi na:

brojeve telefona: 065/905-22-22; 065 235 9991 ili na imejl: aida@reiki.rs

DETALJNIJE O KURSU

“Zlatna knjiga magije“ i “Povratak svoje drevne magijske sile“

“Zlatna knjiga Božanske magije“.

Mali Hogvorts samo za Vas

Zlatna knjiga je autonomno energetsko polje, nalik eteričnom svetlosnom ostrvcu s kojim ste povezani i koje utiče na vas kako u smislu novog visoko magičnog obrazovanja tako i u smislu privijanja vama, otkrivanja u vama i uzgajanja moći koje do sada niste posedovali.

Zlatna knjiga će vam otkriti najviše, magične tajne i daće znanja koja će za vas otvoriti potpuno novu dimenziju življenja i kreiranja sebe i okolnosti svog života, situacija i događaja.

Zlatnu knjigu možemo otvoriti na neki period dok radimo s ovom ili nekom drugom energijom, koju želimo da pojačamo i primenimo na najuspešniji način, a možemo Zlatnu knjigu otvarati na ceo dan kada je neophodno da primenimo svoje svetlosno čarobnjaštvo ili na čitavu noć – vremenski period kada se najbolje  i najproduktivnije odvija proces prenosa znanja i umeća s Viših nivoa Carstva Božanske magije.

Dobićete znanja i moći o upravljanju energijama, o kojim niste mogli ni da sanjate.

Bićete magično transformisani od strane duhovnog sveta.

Vaše magične sposobnosti biće probuđene i ojačane, a vi ćete, u višim magijskim energijama, korak po korak, biti pripremljeni za  kontakt sa svojim višim magičnim moćima.

To može biti urađeno na različite “načine”: tokom noćnog i dnevnog sna; tokom mirovanja (meditacije, autotretmana) uz aktivaciju Zlatne knjige; tokom rada s drugim energijama i naravno neprekidno uz pomoć  intuicije, unutarnjeg vođstva pod uticajem direktnog vođstva duhovnog sveta.

Vi ćete dobiti posebnog vodiča, svog svetlosnog Anđela – nastavnika, koji će brinuti o vama i pomagati neprekidno u svemu, a posebno u tome da što lakše i uspešnije radite sa Zlatnom knjigom i prirodno usidrujete dobijena znanja i moći u sebi.

Možete aktivirati ovu energiju, kada god poželite i dopustiti joj da samo teče kroz vas stvarajući Božansku magiju. Aktivirajte tokom autotretmana, meditacija, neposredno pred rad s drugim energijama. Samo prizivajte Zlatnu knjigu u hodu i tokom bilo kakvih dešavanja, dopustite njenoj čudesnoj Svetlosti da samo teče i deluje kroz vas.

Možete da aktivirate Zlatnu knjigu i kada se bavite svakodnevnim poslovima i kada stvarate nešto novo, energija će podići na nov iznenađujuće uspešan nivo bilo koji vaš rad i vidno pospešiti dolazak potrebnih rezultata u bilo kom procesu: posao; odnosi, (razgovori, dogovori, pregovori); bilo koje druge aktivnosti počev od kućnih poslova, razmotavanja klupčeta komplikovanih zamršenih situacija, rada na postizanju ciljeva, na rešavanju problema i otklanjanju izazova pa sve do uspešne kupovine; bilo koja interakcija s drugim ljudima, bilo koji rad na nekom zadatku, projektu ili cilju iz bilo koje oblasti života biće neuporedivo lakši, produktivniji, prijatniji i uspešniji uz ovu energiju u vama i oko vas, pod pokroviteljstvom žive Zlatne Knjige i njenih večnih autora – Sila Svetlih čudotvorstva.

Takve Sile su predstavljene u mnogim bajkovitim bićima, uključujući čarobnjaka Merlina, veličanstvene svemoćne mudre Zmajeve, kao i druge čarobnjake, čija imena nama nisu poznata jer su izmenjena, ali njihova mala i velika čuda prikazana su u mnogim umetničkim delima, knjigama i filmovima, pozorišnim predstavama. Ne postoji umetnik (književnik, pisac, scenarista, filmski reditelj,  glumac, slikar, specijalista filmskih i kompjuterskih efekata itd.) čija su dela ostavila čovečanstvo bez daha i za stvarno premestila mnoge od nas u to nepostojeće u našoj realnosti prostranstvo, a da taj nije bio čist, direktni informativni kanal između Cartsva Božanske magije i sveta u kome živimo. Kanal kroz koji su bile donesene sve moguće informacije potrebne za to da nama uspavanim dušama, približe svet kome takođe pripadamo, svet ispunjen svetlom čarolijom, pozitivnim čarobnjaštvom i bezuslovnom ljubavlju, Božanskom magijom.

Vi ste spremni da otvorite svoju Zlatnu knjigu sada…

Ovaj sistem je samo za ličnu upotrebu! Ne možemo ga aktivirati za druge.

To je OGROMNA, moćna energija i to je proces koji može doneti velike čudesne promene u vaš život!!!

Kada se ovaj sistem aktivira pre rituala crne magije ili rituala dizajniranih da na bilo koji način naškode drugima, ako se energija aktivira s ciljevima koji narušavaju Zakone Ljubavi, moć i sila ovog sistema će biti momentalno deaktivirani od strane duhovnog sveta!!! Energija u rukama takve osobe odmah, bespovratno i zauvek gubi svoju snagu.

Tretman aktivacija “Povratak svoje drevne magijske sile“

Skoro svi radnici Svetlosti a naročito praktičari čije je srce bilo pozvano ovim sistemom, imali su više iskustava u prošlim otelovljenjama kao iscelitelji, šamani, čarobnice i čarobnjaci, kao i čuvari Božanske magije, sveštenici u hramovima Svetlosti. I kao takvi koristili su mistične i magijske moći.

Aktivacija “Povratak svoje drevne magijske sile“ je energetski poziv i povratak sebi sve magične moći koju ste imali, koju ste stvarali i razrađivali tokom nekoliko svojih otelovljenja. Da tu moć možete koristi u sadašnjem životu za najuzvišenije Dobro. Tretman – aktivacija ne podrazumeva naknadno praktikovanje.

OKTOBAR

“Božanski učitelj“

Inicijacija koja omogućava moćno povezivanje s Svetlosnim Učiteljem Božanske magije, najmoćnijom Boginjom Magije, koju nazivaju Majkom Svemira.

Dobijanje njenog vođstva, rukovodstva upućivanja po svim pitanjima stvaranja Božanske Magije. Tokom svakog kontakta s Boginjom jedan delić njenih neizmernih moći prelivaće se u vas.

Ona će da prisustvuje svakom vašem praktikovanju kao i samom procesu stvaranja Božanske magije, kako bi taj proticao s najvišim uspehom za vaše najveće Dobro.

U njenom nežnom i ujedno moćnom svetlosnom zagrljaju osetićete more Bezuslovne ljubavi, majčinske zaštite, visoke mudrosti i svoje nove čarobnjačke moći.

Dobićete znanje i umeće stvaranja govorne čarolije, za isceljenje i sve druge potrebe.

 “Magični faktor“.

Otkrijte u sebi svoj jedinstveni Magični faktor.

Osnažite se magičnim faktorom koji je više od mistične, očaravajuće aure ili visoke harizme.

To je ta magična iskra koja zrači iznutra.

Ovo je magija koja je u VAMA i ona menja stvarnost.

Probudite svoj magični faktor!

 Magijske veštine

Magijska kosmička znanja

Stvaranje „novog” energo polja oko sebe

Otkrivanje u sebi novih osobina i sposobnosti

Pretvaranje bilo kog prostora u mesto magijske sile

Duhovno buđenje

 Autoritativan izgled

 Oživljavanje mentalnih i energetskih sposobnosti

Odjednom dolazi uspeh

Otklanjanje ograničenja

Nova perspektiva

 Otkrivanje skrivenih stvari

 Razumevanje ranije neshvatljivog

Misticizam, svetlosna magija, blaženstvo i još mnogo toga!

Kotizacija za učešće na seminaru oktobra meseca : 24.000,00 dinara

NOVEMBAR

“Punomoć Stvaranja Božanske magije“

Inicijacija aktivira kod vas sposobnost stvaranja magičnih energija.

Omogućavanje “spuštanja“ kroz svoj kanal energije Božanske magije određene namene, u cilju korišćenja.

Nakon teoretske nastave i Inicijacije, biće sproveden zajednički s učiteljem praktični rad u cilju stvaranja Vaše prve Božanske magije, s tom namenom koju ćete prethodno osmisliti.

 Kotizacija za učešće na seminaru novembra meseca : 24.000,00 dinara.

Za sve dodatne informacije i za prijavljivanje, molimo vas da kontaktirate organizatora udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi na:

brojeve telefona: 065/905-22-22; 065 235 9991 ili na imejl: aida@reiki.rs