Srebrni Lift

SREBRNI  LIFT

Izvor: Sirijus Vibracije: 1111

ZA  “TEŠKA“  VREMENA

SILE SVETLOSTI  ŠALJU VAM SIGURNU POMOĆ

“Ruku pomoći“ vam pruža vaša Kosmička porodica

Nebeski pomoćnici i Anđeli čuvari

Energija data radnicima Svetlosti, probuđenim ljudima, svima koji su na putu buđenja i imaju veliku podršku Nebesa i Kosmičkih porodica te ne moraju više da trpe nepotrebnu patnju u svom životu.

Osobe kojima je zbog razvoja Duše još uvek rano da idu lakim i ugodnim putevima života, jednostavno neće ni videti ovaj tekst.

“Srebrni Lift” je energija koja se primenjuje tokom “teških“ vremena, u periodima kada se jedan za drugim ređaju otežane okolnosti, nepovoljni događaji, komplikovane situacije, konflikti i sve moguće druge životne poteškoće.

“Srebrni Lift“ se primenjuje i kada se takva vremena očekuju, kako bi za njih bili spremni i bez opterećenja i stresa prošli kroz njih i uz sebe sproveli svoje najdraže.

Energija nam je data kako bi nam pomogla da se zaobiđu nepotrebne negativne životne situacije i problemi, da se eliminišu lekcije koje su zastarele i ne doprinose samousavršavanju.

Kao svetlosno vozilo “Srebrni Lift” vas “vozi“ lakšim, mirnijim, lagodnijim putevima, zaobilazeći prepreke, probleme i poteškoće.

Podiže nivo svesti. Ubrzava kretanje duhovnim putem, ubrzava duhovni razvoj, vodi ka kompletnom buđenju Božanskog načela, namešta za to sve potrebne događaje. Pomaže da se prevaziđu ili sasvim eliminišu lekcije koje nisu usmerene na duhovni rast osobe.

Srebrni LIFT obezbeđuje kontinuirani duhovni rast i osigurava uspon na novi duhovni nivo.

Seminar održava: Reiki učitelj Margarita G. Milenković

Trajanje seminara: 2 sata

Dobija se: skripta

Za sve dodatne informacije i prijavljivanje, molimo vas da kontaktirate organizatora udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi na brojeve telefona: 065/905-22-22 i 065/ 235-99-91 ili na imejl: [email protected].