Srebrni Lekar

Srebrni Lekar

Moćni visokoefikasni lekoviti kanal

Vibracije 1111

Uvedite u svoj život novu isceljujuću silu – Kanal Srebrni Lekar! Srebrni Lekar je visokointeligentna, duhovna, nezamenjiva  energija. Preporučuje se svima, a posebno praktičarima Novih energija.

Efekti

 • Regeneracija, harmonizacija, isceljenje na svim nivoima;
 • Visokointeligentna duhovna energija koja sama zna gde treba da ide i šta treba da radi;
 • Normalizuje rad hormonalnog sistema;
 • Leči skoro sva oboljenja (osim kancera IV stepena);
 • Odličan je za primenu nakon operacija jer potpomaže brzu regeneraciju organizma;
 • Kanal sam sprovodi dijagnostiku organizma, pronalazi problematične oblasti i isceljuje;
 • Primenjuje se za lečenje tegoba s već postojećom dijagnozom, i u tom slučaju radi automatski;
 • Pomaže u slučajevima gubitka svesti i infarkta;
 • Pročišćava, leči i aktivira 3 donje čakre, a od 4. do 7. samo pročišćava;
 • Poboljšava stanje organizma na svim nivoima;
 • Odlično se slaže s drugim kanalima i energijama koje pročišćavaju i leče, posebno s Kanalom Srebrni Srp. Srebrni Srp – čisti, Srebrni lekar – leči.

Ne preporučuje se osobama s ugrađenim Pejsmejkerom i osobama s iskustvima psihotičnih epizoda.

Seminar održava: Reiki učitelj Margarita Milenković

Trajanje seminara: 3 sata

Dobijaju se: skripta, sertifikat

Za sve dodatne informacije i za prijavljivanje, molimo vas da kontaktirate organizatora Udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi:

na broj telefona: 065 905 22 22

na mail: aida@reiki.rs