Srebrni Srp

ŠTA JE ENERGETSKA TEHNIKA SREBRNI SRP
Vibracije 1111

Kanal Srebrni Srp jedna je od najmoćnijih pročišćavajućih energija radikalnog uticaja. Viša Svrha Srebrnog Srpa jeste preobražaj energetskog prostora čitave Zemlje. Oblast uticaja kanala je veoma raznovrsna, a njegov moto je: Ukloniti svu tamu, na svim nivoima, do potpunog očišćenja! Kanal oslobađa od svega što je tama, niskofrekventna pojava, od svega suvišnog i negativnog, od bilo kakvih oblika, formi, sadržaja i bilo koje snage.


EFEKTI:

Srebrni Srp• Pročišćava i oslobađa elektromagnetno polje osobe od svih negativnih sadržaja;
• Pročišćava i oslobađa od spoljašnjih negativnih uticaja;
• Otklanja sve moguće vezanosti i eterične lance koji povezuju s ljudima, situacijama, predmetima, dešavanjima itd;
• Otklanja negativne vezanosti iz prošlosti i budućnosti, kako u vezi sa sadašnjim životom, tako i sa prošlim životima;
• Otklanja negativnu vezu s kolektivnom svešću na svim nivoima i po svim pitanjima;
• Pročišćava energo-informativni sadržaj u auri od svega stranog i tuđeg;
• Pročišćava životni i radni prostor, predmete i prostranstva;
• Blokira geo-patogene zone;
• Blokira i zatvara negativne portale;
• Otklanja toksične vezanosti, kao i veze s niskofrekventnim svetovima;
• Uništava sve energetske negativne pojave (duhovi, entiteti…), kako zemaljske, tako i kosmičke;
• Energija Kanala Srebrni Srp vrši ozbiljnu zaštitničku funkciju.


KORIST OD ENERGIJE U MEĐULJUDSKIM ODNOSIMA:

• Pročišćavanje i otklanjanje veze, eteričnih lanaca i drugih oblika destruktivnog vezivanja među ljudima;
• Otklanjanje energija i lanaca emocionalne i mentalne zavisnosti od drugih ljudi, tuđih misli i emocija i osećanja koja proživljava druga osoba;
• Otklanjanje eteričnih lanaca sa svih čakri ljudskog bića;
• Otklanjanje vezanosti i lanaca koji su postavljeni na nas svesno ili nesvesno od strane druge osobe;
• Potpuno pročišćenje svih zajedničkih energetskih struktura s nekom osobom u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti;
• Pročišćenje negativnih aspekata konkretnih situacija, razgovora, dešavanja među ljudima;
• Pročišćenje zajedničkog energetskog polja s drugom osobom.


USLOVI ZA UČEŠĆE NA SEMINARU

Uslov za pohađanje seminara ne postoji.


Tehničke informacije:

Seminar održava: Reiki učitelj Margarita Milenković
Trajanje seminara: 1,5-2 sata

Dobija se: skripta

Za sve dodatne informacije i prijavljivanje, molimo da kontaktirate organizatora Udruženja,
Reiki Master-učitelja, Aidu Kamberi:
na brojeve telefona: 065/905-22-22 i 065/235-9991 (pon-pet od 09 do 17 časova)
ili na e-mail adresu: aida@reiki.rs