Srebrni Lekar

ŠTA JE ENERGETSKA TEHNIKA SREBRNI LEKAR

Moćni visokoefikasni lekoviti kanal
Vibracije 1111

Srebrni Lekar je visokointeligentna duhovna energija. Osnovna namena energije jeste regeneracija, harmonizacija i isceljenje ljudskog bića na svim nivoima. Zahvaljujući energijama kanala stanje organizma poboljšava se na svim nivoima.

Kanal Srebrni Lekar korisno je primenjivati nakon bilo kakvih pročišćavajućih seansi, jer energija ovog kanala regeneriše, balansira i isceljuje oblasti koje mogu biti povređene čišćenjem jakim energijama.

Energija Srebrnog Lekara ostvaruje proces regeneracije i nakon jakog energetskog uticaja. S ovom energijom možemo raditi kako na sebi, tako i na drugima, kako kontaktno (polaganjem ruku) tako i bez kontakta i, naravno, na daljinu.

Srebrni LekarEFEKTI

• Regeneracija, harmonizacija, isceljenje na svim nivoima;
• Visokointeligentna duhovna energija koja sama zna gde treba da ide i šta treba da radi;
• Normalizuje rad hormonalnog sistema;
• Leči skoro sva oboljenja (osim kancera IV stepena);
• Odličan je za primenu nakon operacija jer potpomaže brzu regeneraciju organizma;
• Kanal sam sprovodi dijagnostiku organizma, pronalazi problematične oblasti i isceljuje;
• Primenjuje se za lečenje tegoba s već postojećom dijagnozom, i u tom slučaju radi automatski;
• Pomaže u slučajevima gubitka svesti i infarkta;
• Pročišćava, leči i aktivira 3 donje čakre, a od 4. do 7. samo pročišćava;
• Poboljšava stanje organizma na svim nivoima;
• Odlično se slaže s drugim kanalima i energijama koje pročišćavaju i leče, posebno s Kanalom Srebrni Srp. Srebrni Srp – čisti, Srebrni lekar – leči.


USLOVI ZA UČEŠĆE NA SEMINARU

Ne preporučuje se osobama s ugrađenim Pejsmejkerom i osobama s iskustvima psihotičnih epizoda.


Tehničke informacije:

Seminar održava: Reiki učitelj Margarita Milenković
Trajanje seminara: 3 sata
Dobijaju se: skripta, sertifikat

Za sve dodatne informacije i prijavljivanje, molimo da kontaktirate organizatora udruženja,
Reiki Master-učitelja, Aidu Kamberi,
na brojeve telefona: 065/905-22-22; 065/235- 999-1 (pon-pet od 09 do 17 časova)
ili na e-mail adresu: [email protected]