Vaznesenje 999

ŠTA JE ENERGETSKA TEHNIKA VAZNESENJE 999

Novi edukativni seminar Vaznesenje 999 posvećen je Energiji za razvoj i podizanje ličnih vibracija na više nivoe – do frekvencije 999. Osnivač ove tehnike je Reiki Master-učitelj Elen Dana Štamer.

Vaznesenje 999Vaznesenje 999 je energija, koja podiže na nove, više nivoe, ne samo svest pojedninca, nego čovečanstva u celini. Hteli ili ne,svako na planeti Zemlji se trenutno nalazi u procesu premeštanja u petu dimenziju. Ovaj proces je započet neposredno pre 2012. godine. Takav poduhvat podržavaju sve Svetle Božanske Sile i svi saradniciSvetlosti na ovozemaljskom planu.

Dugo vremena, smo živeli u jednoj vrsti dualnosti. Bivajući česticama Stvoritelja, besmrtna Duša svakoga od nas, prihvatila je otelovljenje ugustoj energiji (u fizičkom telu) i u trećoj dimenziji, kako bi prošla obuku u školi Života. Hteli smo da proverimo, da li ćemo se setiti, ko smo u stvarnosti. Hteli smo da pojasnimo kakvo je to iskustvo kada senalazimo u fizičkom telu, odvojeno od svega što zaista jesmo. Došlo je vreme da se setimo, ko smo u stvarnosti, daspoznamo svet unutar svog bića, Vaznesenje 999 koje je u svojoj suštini ispunjeno samo Svetlošću i Ljubavlju. Ta Svetlost i Ljubav koje se bude u nama, treba da budu prenešene u ovozemaljski svet, kako bi se i drugi ljudi koji još uvek duhovno dremaju, takođe prisetili svoje Božanske prirode.

Za nas je otvoren čudesni „prozor” i to je ono o čemu smo oduvek maštali.

Krajem 2012. godine, naša majka Zemlja, uz pomoć Svetlih Božanskih sila i usled odgovarajućih Kosmičkih energetskih okolnosti, podigla je svoje vibracije na frekvenciju 999, stoga za svakoga od nas postoji potreba da učini isto, kako bi bio u harmoniji i potpunoj usklađenosti sa ovozemaljskim planom.

U slučaju odsustva usklađenosti sa Zemljom, ljudsko biće može da se oseća kao strano telo, koje može biti u svakom trenutku odbačeno opštim organizmom. To prouzrokuje bezbroj racionalnih i iracionalnih, svesnih i nesvesnih strahova, na taj način blokirajući protok Žovotne sile kroz organizam i sam život ljudskog bića, što se rezultira zdravstvenim tegobama i negativnm životnim situacijama.

S druge strane, kada se mi nalazimo u harmoniji sa ovozemaljskim planom, mi imamo osećaj pripadnosti, sigurnosti, mira, čvrste povezanosti sa fizičkim životom, što u stvarnosti i jeste tako i omogućava nam slobodno i prijatno kretanje životom, kao i lak opstanak na Zemlji.


ŠTA SE DEŠAVA PUTEM AKTIVACIJE FREKVENCIJE 999

U svim suptilnim telima ljudskog bića, momentalno se uključuju procesi podizanja ličnih vibracija na više nivoe. Celokupno biće polako zaranja u duhovni svet, što automatski sve više ispravlja vibracije i razvija i širi Svetlosno telo ljudskog bića.

Odvijaju se velike transmutacije i preobražaji, zastarele strukture i šabloni se tope, kao led na vrelom suncu. Postoje ljudi koji znaju za ovu realnost, a u isto vreme, postoje i drugi ljudi, koji prihvataju taj proces potpuno nesvesno.

Vaznesenje 999Mnogi od nas sada proživljavaju proces buđenja iz svojih starih načina življenja i osećaju duboko u srcu da se događa nešto jako veliko i grandiozno. Sada istina i naša Božanska priroda teže ka potpunom probuđivanju.

Energija frekvencije 999 usmeravaće nas i pomagaće nam u tome da mi budemo u stanju da sami odredimo svoj vlastiti prekrasni svet, pomagaće nam da ga osećamo i izražavamo na najlepši način.

Odvija se veliki energetski pokret i progres, sve više ljudi počinje da razume da smo svi mi mnogo više nego samo telo koje se nalazi u dualnosti. Došlo je vreme da iz stanja dualnosti i razdvojenosti (u sebi i u odnosu na spoljašnji svet) mi pređemo u stanje potpune ravnoteže, ujedinjenosti i harmonije.

Inicijacija Vaznesenje 999 snažno aktivira takve procese sjedinjenja i ujedinjenosti, a takođe pomaže pravilno i efikasno premeštanje pojedinca i kolektiva u petu dimenziju, premeštanje koje je neohodnoza harmonično bivanje na planeti Zemlji, koja nezaustavljivo nastavlja svoje kretanje u novu dimenziju – dimenziju Svetlosti i Vaznesenje 999 Harmonije.

Inicijacija „Vaznesenje 999” pokreće proces razvoja naših dopunskih energetskih centara (čakri): Eranus i Luina.


EFEKTI:

Značajan efekat energije Veznesenje 999 odnosi se na to da se nakon razvoja ove nove energije, energetske sposobnosti praktičara podižu na potpuno novi visoki nivo, vidno narastaju i utiču na svaki drugi energetski rad, na primenu svake druge metode, Reiki stila ili energetke tehnike. Rezultati rada su vidljiviji, protok energije je mnogo jači a efekti su znatno brži.

Nakon razvoja Energije Vaznesenje 999 praktičar dobija sposobnost rada s duhovno energetskim metodama na izuzetno visokoj frekvenciji.

U cilju postizanja najviših mogućih rezultata, Inicijacija i primena energije Vaznesenje 999 posebno se preporučuje praktičarima tehnike Vihor Hrista i Svetlosni kozmetolog.

Energija Vaznesenje 999 deluje preko fizičkog tela i brzo se širi na svim suptilnim nivoima ljudskog bića, a budući da je ona, takođe, isceljujućeg karaketra, to može da se primenjuje i u slučajevima psihofizičkih tegoba.

Energija radi na daljinu, stoga nju možemo da primenjujemo kao efikasno dopunsko sredstvo pomažući drugima, kao i na harmonizaciji međuljudskih odnosa i situacja.

Još jedan veoma značajan efekat jeste aktivacija i razvoj dopunskih energetskih centara ljudskog bića (čakri) – Eranus i Luina.
Aktivnost čakre Eranus utiče na unapređenje zdravlja, jačanje iminiteta i dužinu života, tako što automatski pogramira ćelije ljudskog bića na dug život i otklanja strahova. Aktivacija čakre Luina dovodi do duboke duhovnosti.


USLOVI ZA UČEŠĆE NA SEMINARU

Uslov za pohađanje seminara ne postoji.
Savladati veštinu rada s Energijom 999 može svaka osoba bez izuzetka.
Posebno se preporučuje praktičarima Duhovno energetskih tehnika: Vihor Reiki i Svetlosna Kozmetologija.


Tehničke informacije:

Trajanje seminara: 3 sata.
Seminar održava: Reiki Master-učitelj Margarita Milenković
Na kraju seminara dobija se: skripta

Za sve dodatne informacije i prijavljivanje, molimo da kontaktirate organizatora udruženja,
Reiki Master-učitelja, Aidu Kamberi,
na brojeve telefona: 065/905-22-22; 065/235- 999-1
ili na e-mail adresu: aida@reiki.rs

Save