Uzneli Učitelji

S radošću Vas pozivamo na dugo očekivani seminar Uzneli Učitelji, prekopotreban u svetlu Planetarnih energija koje trenutno vladaju.
Seminar se zasniva na teoretskoj nastavi i energetskom radu u vidu sedam Inicijacija – procesa podešavanja na frekvencije Uznelih Učitelja: Isus, Majka Marija, Buda Majtreja, Serapis Bej, Sen Žermen, Elj Morija, Kuthumi.

Uzneli UčiteljiUzneli Učitelji raspoređuju na nivou Čovečanstva osnovne energetske impulse, pod čijim uticajem evolucija stalno napreduje ka Višem Cilju. Prebivajući u interakciji sa Uznelim Učiteljima ljudsko biće prima energetske Impulse koji su mu namenjeni individualno i odgovaraju potrebama Duše. Svetlosni Impulsi transformišu lične energije osobe, njene ustaljene (donesene ili stečene) programe koji sigurno ometaju život u Svetlosti, zdravlju i Ljubavi i koji treba da budu preobraženi u cilju duhovnog napretka pojedinca i Čovečanstva. Zadatak Uznelih Učitelja sastoji se, takođe, u tome da pojačaju i podignu vibracije ljudskog bića i Čovečanstva u celini kako bi ljudi mogli da pređu na najviše frekvencije, u nove dimenzije, i postanu nova rasa putem energetske stimulacije.
Potrebno je razviti saradnju s Uznelim Učiteljima kako bi na Zemlji bio uspostavljen Viši Plan Mira, Svetlosti i Ljubavi i bila ostvarena sveopšta Svetlosna evolucija. Duhovna saradnja sa Uznelim Učiteljima je način osvetljavanja životnog puta i razrešavanja glavnih pitanja i zadataka koje je Duša isplanirala za život, kako bi evoluirala i svojom transformacijom pomogla evoluciju ovozemaljskog plana.
Uznelim Učiteljima možemo se, takođe, obraćati sa ciljem dobijanja saveta, upućivanja ili pomoći. Možemo ih prizivati pre izvođenja autotretmana ili drugih energetskih tehnika iz bilo kog Reiki stila ili bilo koje energetske metode.


EFEKTI

Elj MorijaPrimanjem Svetlosnih energetskih impulsa podržava se i podstiče duhovni razvoj i pomaže:

• U uspostavljanju otvorenog i direktnog kontakta sa Stvoriteljem
• U dobijanju Božanskog upućivanja i rukovodstva po svim pitanjima, a posebno pitanjima izbora životnog pravca, vere i opraštanja.
• U isceliteljstvu, u samoregeneraciji i uspostavjanju Božanskog sklada i poretka u organizmu.
• U materijalizaciji zamišljenog
• U razvijanju i prikazivanju milosrđa
• U svim pitanjima u vezi sa decom
• Pomaže deci i roditeljima
• Daje sposobnost isceljivanja
• Pomaže plodnost. Utiče na Prenatalni period i proces Rođenja
• Pomaže u svim pitanjima u vezi sa usvajanjem dece i usvojenom decom
• U prevazilaženju zavisnosti i vezanosti
• Slikarima, muzičarima i svima koji se bave stvaralaštvom bilo koje vrste
• Pomaže uspostavljanju unutrašnjeg mira
• Direktnom kontaktu i direktnoj komunikaciji s Bogom
• Podstiče težnju ka zdravim fizičkim aktivnostima i motiviše na regulisanje telesne težine
• U duhovnom rukovodstvu i hrabrosti
• U zaštiti
• U radu s energijama i u energetskom stvaralaštvu
• Komfornoj saradnji i komunikaciji s autoritetima i uticajnim ljudima
• U upućivanju ka životnom cilju
• U materijalizaciji stvari
• U stvaranju stabilnosti
• U čišćenju prostora od negativnih energija
• U dobijanju psihičke zaštite
• U donošenju radosti
• U sticanju umeća radovanja svom životu, a takođe, svemu i svakome
• U izazivanju smeha i poboljšanju raspoloženja
• U aktivaciji volje za životom
• U sprovođenju i donošenju Mira
• U razvoju saosećanja i Ljubavi prema sebi i prema svim živim bićima
• U stvaranju stanja sreće
• U donošenju pravih odluka
• U dobijanju psihičke i energetske zaštite
• U otklanjanju unutrašnjih i spoljašnjih prepreka
• U svim pitanjima vere
• U dobijanju stabilnosti po svakom pitanju i u životu generalno
• U zaštiti od negativnih misli i emocija
• U zaštiti od negativnih energija koje se rađaju u svesti i, generalno, u biću
• Pomaže da ostanemo usredsređeni u svom stremljenju ka učenju i rastu
• Pomaže u isceljivanju i podučavanju
• U očuvanju predanosti životnom cilju
• U koncentraciji i usmerenju na Više Dobro i na Viši cilj
• U određivanju istinskih prioriteta
• U tome da sve promene u životu protiču harmonično i nežno
• U otklanjanju strahova koji dolaze od strane Ega
• U razotkrivanju i uklanjanju prepreka na putu ka Višem cilju života
• U stvaranju stanja radosti duhovnog služenja


Tehničke informacije
:
Trajanje seminara: od 10h do 19h
Seminar održava: Reiki učitelj Margarita Milenković
Na kraju seminara dobija se: skripta

Za sve dodatne informacije i prijavljivanje, molimo da kontaktirate organizatora Udruženja,
Reiki Master-učitelja, Aidu Kamberi:
na brojeve telefona: 065/905-22-22 i 065/235-9991 (pon-pet od 09 do 17 časova)
ili na e-mail adresu: [email protected]

Save

Save

Save

Save