Safirne energije

Safire energije – vibracija 1111 do 3000
Sirius, RaShan