Rodovaja

„RODOVAJA“

RAD S ENERGIJAMA PORODIČNOG STABLA

Dragi prijatelji,

Pozivamo vas da se pridružite edukativno-terapeutskom seminaru „Rodovaja“, koji za vas organizuje udruženje „Reiki Srbije“.

O ENERGETSKOJ TEHNICI „RODOVAJA“

Reč „rodovaja“ u ruskom jeziku potiče od reči „rod“  – „porodično stablo“. Rodovaja u bukvalnom prevodu s ruskog jezika označava proces (u ovom slučaju tehniku) koja se primenjuje u cilju ostvarivanja isceljujućeg uticaja na energije porodičnog stabla ljudskog bića.

„Rodovaja“ predstavlja tehniku ruske narodne medicine za rad na isceljivanju energija porodičnog stabla do sedmog kolena i primenjuje se kao obavezni korak u procesu isceljivanja ljudskog bića i poboljšanja kvaliteta njegovog života.

„Rodovaja“ je veoma drevna tehnika, poreklom iz Sibira (Rusija). Dugo je prenošena s kolena na koleno isključio u porodicama narodnih iscelitelja, a od pre nekoliko godina, postala je dostupna i za pojedine Reiki Mastere-učitelje Rusije.

U srcu Rusije, u Moskvi, pri Moskovskom Reiki Unverzitetu, „Rodovaju“ izvodi samo jedna osoba poreklom iz Sibira: dr Jelena Skokova, psihoterapeut i Reiki Master-učitelj.

Ruski psiholog i iscelitelj Sergej Nikolajevič Lazarev govori: „Ono što mi danas nećemo ili ne želimo da radimo, sutra naša deca (ili naša budućnost) neće moći i da hoće“. Između ostalog, ova rečenica istaknutog terapeuta ljudskih duša, govori o tome da je veoma teško, a ponekada skoro i nemoguće, rešavati zadatke koji su nasleđeni od svojih roditelja i praroditelja tj. zadatke porodičnog stabla. Teško je iz tog razloga, što mi ne možemo da znamo sa sigurnošću koji su to tačno zadaci, niti imamo mogućnost njihovog lociranja u vremenu i prostoru. Rešavanje zadataka porodičnog stabla jeste oslobađanje energetskog toka svoje sudbine, a time i sudbine svoje dece od blokada.  

Ruski narodni iscelitelji, a sada i Reiki Master-učitelji, smatraju „Rodovaju“ nezamenjivim korakom u procesu opšteg ozdravljenja ljudskog bića. Ova jedinstvena tehnika omogućava svakom pojedincu oslobađanje produktivnih energija, zarobljenih u porodičnom stablu. Takođe, pomaže pokretanje protoka energije kroz stablo tj. otklanja blokade i stvara uslove za rešavanje zadataka koji su došli u sudbinu osobe, kao nasledstvo u bilo kom obliku.

„Rodovaja“ pomaže sagorevanje posebno izraženih destruktivnih energija, koje su bile nasleđene ljudskim bićem. Povezuje pre svega na suptilnim nivoima, a kasnije uz angažovanje osobe i na fizičkom planu, pokidane veze stabla u jednu celinu, što omogućava priliv zarobljenih pozitivnih energija u biće i sudbinu osobe. Generalno utiče ozdravljujuće na buduće generacije jednog roda.

Sprovođenje tehnike „Rodovaja“ predstavlja obavezni korak  u cilju daljeg uspešnog rada na unapređenju psihofizičkog stanja i  poboljšanju okolnosti života. Omogućava suptilno, ali osetno okretanje starog lista u „knjizi života“ i daje priliku za novi početak.

„Rodovaja“ omogućava osobi povezivanje s energijama svog roda u cilju transformacije ličnih energija, a takođe podstiče proces „psihičkog rođenja“  koji je neophodan za harmoničan, dug i ispunjen život.

Izvođenje „Rodovaja“ ne označava da će već sutra doći do kompletnih promena na svim nivoima. Ova tehnika je jedan nezaobilazan, a moguće i ključni korak u radu na isceljivanju sebe, svoje sudbine i sudbine potomstva.

Izvođenje tehnike „Rodovaja“ uključuje i pokreće duboki proces, čije trajanje može da se nastavi mesecima. 

Većina konstruktivnih energija, koje otvaraju puteve u životu osobe, otklanjanju prepreke i dovode lične kvalitete i blagoslove do ekspanzije (a koje možemo da osetimo kao snažan vetar u leđa, ili kao nevidljivu podršku tokom životnog putovanja), kriju se ne u spoljašnjem svetu nego opet unutra tj. u nama, tačnije u našem rodu.

Ljudsko biće je najaktuelnija, pulsirajuća ćelija svog Roda, njegova budućnost i njegov večni život. To je glavni razlog zašto u Univerzumu, koji je holografska pojava, postoje svi uslovi za prenos jarkih, svetlih, ozdravljujućih energija od strane Porodičnog stabla svom krajnjem, a time i najbitnijem u ovom trenutku, plodu.

Izvođenje tehnike „Rodovaja“ sprovodi se isključivo tokom seminara,  samostalno, ali uz obaveznu pratnju i pomoć instruktora.

Po pravilu „Rodovaja“ se izvodi samo jednom u toku života a eventualno se može ponoviti nakon dužeg vremenskog perioda.

Kontraindikacija: samostalno i ponovno korišćenje simbola na sebi ili na drugima, nakon već jednom izvedene tehnike „Rodovaja“


PROCES ČIŠĆENJA

Nakon seminara može da se očekuje proces čišćenja, čije je trajanje individualnog karaktera. Dosadašnje iskustvo pokazalo je da proces čišćenja traje kratko i može biti intenzivan.

Manifestacije čišćenja su individualnog karaktera: kod jednih nisu primećeni snažni simptomi čišćenja, dok kod drugih, simptomi čišćenja su prisutni.

Odsustvo ili prisustvo simptoma čišćenja nije pokazatelj rezultata izvođenja tehnike. Oni su samo subjektivne reakcije osobe na energije svog roda.

Tehnika „Rodovaja“ ne može biti izvedena pogrešno:
ona može biti samo izvedena ili neizvedena.

U slučaju prisustva manifestacija procesa čišćenja, zabeleženi su sledeći simptomi:

 • Povišena temperatura tela;
 • Osećaj da „peku“ ili „gore“ leđa:
  povećana periferna cirkulacija samo u predelu leđa;
 • Osećaj povećane toplote na stopalima koji može da traje 1-2 dana;
 • Osećaj težine ili tenzije u nogama kao i blagi (prolaznog karaktera) bol u nogama;
 • Opšta slabost u trajanju od 1-2 dana;
 • Iako je maloverovatno, ipak se ne isključuje mogućnost pojave i drugih kratkotrajnih simptoma, koji su slični simptomima čiščenja nakon regularne Reiki Inicijacije.

Svi simptomi su prolaznog, kratkotrajnog karaktera i simbolizuju sagorevanje destruktivnih energija koje su došle od strane Roda i koje nosimo u sebi.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA SEMINARU

Za učešće na seminaru „Rodovaja“ ne postoje posebni uslovi. 
Učestvovati u izvođenju tehnike „Rodovaja“ mogu kako Reiki praktičari, tako i osobe koje to nisu.

PROGRAM SEMINARA

 1. Teoretske osnove. Uvod u energetski rad.
  Instrukcije za primenu simbola i za izvođenje tehnike.
 2. Upoznavanje s dva simbola – formula pokretanja energije, koji se primenjuju za izvođenje tehnike:
  formula za oslobađanje od destruktivnih energija
  formula za povraćaj konstruktivnih, kreativnih i pozitivnih energija porodičnog stabla, koje su bile blokirane.
 3. Inicijacija.
 4. Postavljanje posebne zaštite. Izvodi se individualno s instruktorom.
 5. Izvođenje tehnike „Rodovaja“:
  I deo: stvaranje energetskih uslova za oslobađanje porodičnog stabla od zrelih, destruktivnih energija. Sprovodi se uz vođstvo instruktora.
  II deo: energetska detoksikacija Porodičnog stabla – mirovanje uz aktivaciju simbola. Izvodi se samostalno.
  III deo: stvaranje energetskih uslova za oslobađanje i neometani protok, u Porodičnom stablu, zarobljenih produktivnih i isceljujućih energija Ljubavi, Zdravlja i Blagostanja.
  IV deo: individualno primanje oslobođenih produktivnih energija iz Porodičnog stabla – mirovanje uz aktivaciju simbola.
  Izvodi se samostalno.
 6. Uputstva za dalji rad na harmonizaciji energija u Porodičnom stablu.

Seminar održava: Margarita Milenković, Reiki Master-učitelj

Trajanje seminara:  3 sata.

Na kraju seminara dobija se:
skripta s teoretskim osnovama i uputstvima za dalji rad na harmonizaciji i podržavanju pozitivnih energetskih tokova u porodičnom stablu. 

Za prijavljivanje i sve dodatne informacije možete kontaktirati organizatora, Aidu Kamberi, na:

broj telefona: 065/905-22-22.

e-mail: [email protected]