Prsten Solomona

NOVO I UNIKATNO

Takav prsten nema niko…

Inicijacija – aktivacija

Sprovodi se samo jednom     

PRSTEN SOLOMONA

 Rašan i TaiRa, Vibracije 1111 do 3000

Božanska magija najvišeg nivoa

Vi ste autoritet za sve oko Vas!

Svako u Vašem prisustvu oseća Vašu moć i mudrost

Vi izazivate veliko poštovanje.  

Materijalno Bogatstvo pronalazi put ka Vama

Vaše telo se transformiše i isključuje iz sebe sve što je bolest.

Ova Inicijacija Aktivacija sprovodi se samo jednom, tokom seminara i nakon toga sama nastavlja da se integriše sa svim sistemima ćoveka tokom 9 dana, kako bi ugradila nove kvaliteti. Tokom tog vremena možemo pomagati sebi kratkotrajnim kanalisanjem energije 10-tak minuta.

Nakon toga ne moramo sprovoditi tretmani (ali možemo ako to željimo), biće dovoljno da zamislite prsten na svojoj ruci i dodirnete to mesto rukom (ili zamislite sebe u središtu prstena) s određenom namerom te će energija početi da deluje.

Car Solomon – legendarni vladar u 965-928 pre n. e. period najvećeg procvata. Imao je magični prsten moći, mudrosti i bogatstva.

Energija “Prsten Solomona“ je artefakt (eterični objekat) Božanske magije Novog vremena, koji će biti ugrađen u vaše polje tokom Inicijacije – aktivacije i “postavljen“ na vašu ruku. 

Eterični Prsten sadrži u sebi visoku koncentraciju karakteristika pravog prstena čuvenog Cara, jer je njegova eterična kopija. Sve te magične karakteristike moći, autoritativnosti, bogatstva i mudrosti, automatski se pretaču u polje, telo, um i život čoveka koji nosi na svojoj ruci “Prsten Solomona“.

Daje moć nad drugima, šarm i harizmu, veliku psihičku i fizičku snagu, nepobedivost u svim situacijama i po svim pitanjima, jaku volju i mudrost.

Pomaže u teškim i nerešivim situacijama. Detaljnije o tome na seminaru.

Pomaže u oslobađanju od svih loših navika: konzumacija duvana i slatkiša, preterana konzumacija hrane, alkohola, druge štetne navike u karakteru i ponašanju. Daje snagu volje u njihovom lakom prevazilaženju.

Manifestuje vaše materijalne želje i ciljeve u stvarnom svetu, ubrzavajući njihovo ispunjenje. Detaljnije o mehanizmu toga, na seminaru.

Na vašu molbu pokazuje izvore dobrog prihoda.

Transmutira sve procese u telu u cilju potpunog izlečenja.

Prsten vam omogućava da sve znate i sve vidite.

Prsten ima svoju univerzalnu svest i mudrost, nežno dodiruje vašu Dušu, vodi i postavlja na put i nivo koji je trenutno vama potreban kao najbolji.

Energija Prstena Solomona nakon aktivacije – Inicijacije ukoliko želite, takođe se može koristiti za isceljenje, kao što koristimo energije uobičajeno.

SPECIJALNI POKLON !

Tehnika oslobađanja od štetnih navika

ONLINE

Seminar održava: Margarita Milenković

Trajanje: 2-2,5 sata

Dobija se: skripta

SEMINAR SE NEĆE PONAVLJATI