Portal Besmrtnosti

 Novo iz Rusije

PORTAL BESMRTNOSTI

VISOKE KVANTNE TEHNOLOGIJE

Vibracije 1000 do 3000

Trenutno reprogramiranje Nano – ćelije

S pravom prenosa drugim ljudima!

Inicijacija – aktivacija sprovodi se samo jednom

Naknadno praktikovanje je 10 dana po 10 minuta dnevno.


   Uz pomoć ove Inicijacije – aktivacije, na nivou nano – ćelije kod osobe se aktivira “uspavani“ program dugog života, radi maksimalnog ostvarenja vitalnih zadataka i sa ciljem da donese pozitivne rezultate u vidu produženja životnog veka, osnaživanja svih sistema i organa fizičkog tela i stvaranja u njemu uslova za visok nivo duge vitalnosti.

Promena programa nano ćelija pomoći će vam da živite srećnim životom, bez znakova starenja na telu i u telu, da živite u punoj snazi punim kapacitetom, na osnovu puta koji je odabrala vaša prekrasna besmrtna Duša.

Sam proces reprogramiranja je trenutan; naknadne akcije ljudskog biosistema će izvršiti novi program i prilagoditi svoje funkcije novom sistemu postojanja.

Pravljenje promena na nanoćeliji reprogramiranjem je moguće i apsolutno ni po čemu nije opasno. Sama aktivacija traje nekoliko minuta. Majstor radi sa vama u Portalu, sprovodi inicijaciju i aktivaciju.

ONLINE

Seminar održava i aktivaciju za vas sprovodi: Margarita Milenković

Trajanje: 2 sata

Za sve dodatne informacije i prijavljivanje, molimo vas da kontaktirate organizatora udruženja, Reiki učitelja, Aidu Kamberi na brojeve tlefona: 065/905-22-22; 065 235 9991 ili na imejl: aida@reiki.rs

Kako Portal Besmrtnosti utiče na Nano – ćeliju?

Biblioteka nanoćelija sadrži sve informacije o postojanju ljudske vrste na Zemlji. Tokom različitih perioda ljudskog razvoja, ljudi su živeli različit broj godina.

Ovo ne važi za jednog pojedinca, ovo važi za sve ljude koji žive na planeti u jednom ili drugom veku, postojali su prosečni statistički pokazatelji. Sada je 75 godina, bilo je perioda od 2000 godina.

Ovo je prosečan životni vek. U različito vreme, nanoćelije su aktivirane za različite programe koji se čuvaju u nanoćeliji, ali se ne aktiviraju.

Ono što je besmrtnost u ljudskom razumevanju jeste večni život.

Ali ovo je jedan od aspekata, za mnoge civilizacije ova tema nije relevantna, pošto nemaju ljudsko telo i postoje u obliku energije, civilizacije slične vama su odavno rešile ovaj problem i žive hiljadama godina.

Mogu da napuste telo kad god požele, odnosno nemaju smrt, postoji prelazak u drugo stanje.

Ljudska besmrtnost je trenutno nemoguća iz toliko razloga. Ne znate kako da kontrolišete natalitet.

Ne znate kako da sačuvate životnu sredinu.

Ne znate kako da racionalno koristite korisne resurse.

Ne znate kako da koristite nove tehnologije.

Generalno, ne znate kako da radite mnogo stvari, besmrtnost za stanovnike Zemlje dovela bi do depresivnih okolnosti.

Ipak, ponovo pokrećemo ovu temu iz raznih razloga.

Ovo nije kupovina besmrtnosti kroz posvećenost i aktivaciju određenih organa i sistema tela. Ovo je pre svega poboljšanje kvaliteta i produženje ljudskog života.

Važno je da postoje ljudi  koji znaju da upravljaju životnim procesima, imaju odlično zdravlje i bistar um, bez obzira na godine i životni standard.

To je neophodan uslov za funkcionisanje celog sistema “Portal Besmrtnosti“, koji se prenosio tokom 10 godina.

Šta će se aktivirati i kako?

Ljudsko telo je složena biohemijska mašina sa više funkcija.

Sav ovaj arsenal kontroliše nanoćelija, koja direktno izvršava program koji je u nju ugrađen.

Za svaku osobu je drugačije, postoji veliki broj programa koji su uključeni u određenoj starosnoj fazi za čitavo čovečanstvo, jedan od njih je starenje, što uključuje zatajenje organizma u periodu propadanja – zamagljen vid, bore, sedu kosu, skeletni sistem, nema potrebe da ih nabrajamo.

I sami dobro znate i nijedan smrtnik to nije uspeo da izbegne u starosti, svi, bez obzira na društveni status i uslove života stare.

Postoje različiti vremenski rasporedi za stanovnike različitih kontinenata.

Gde se nalazi ova nano ćelija?

Ova ćelija se nalazi izvan fizičkog tela, na zadnjoj strani, odmah iznad srčane čakre, a za nju je pričvršćena vrpca koja povezuje Dušu sa telom.

Prema njoj, Duša odlazi u trenutku smrti. Ovaj proces je pod kontrolom Hijerarhije Svetlosti i po rođenju se jedan ili drugi program uvodi u nanoćeliju sa kojom čovek živi ceo život.

Aktivacija “Portal Besmrtnosti“ sprovodi potrebno reprogramiranje.