Plašt Aranđela Mihaila

NOVO IZ RUSIJE

PLAŠT ARHANĐELA MIHAILA

S pravom prenosa drugim ljudima

Štiti od verbalnih i fizičkih napada. Od teških situacija.

Od negativnih ljudi i bilo kojih negativnih uticaja.

Štiti nas od uticaja naših negativnih misli i emocija. Menja frekvenciju i preobražava misaone i emocionalne sadržaje

Štiti druge ljude (posebno najbliže: decu, roditelje, partnere, saradnike) od naših negativnih energija.

Lične energije koje emitujemo protiču kroz Plašt kao kroz svetlosni filter i menjaju svoju vibraciju, postaju Svetlosne i visoke, te kao takve prijaju drugim ljudima i ne odguruju ih od nas.

Štiti i oslobađa od strahova.

Ako se pokrivamo energetskim plaštom pred spavanje, onda smo zaštićeni od negativnih energija u prostoru, od entiteta i teških energija drugih ljudi, od svega što narušava miran san i na bilo koji način šteti organizmu. Možemo pokrivati i druge ljude.

Ako prekrijemo energijom Plašta svoju (posebno slavsku) trpezu uz posebnu molbu Arhangelu, stvoriće se energetski magnet koji će privlačiti Blagostanje tokom čitave godine.

Ukoliko redovno pokrivamo svoju trpezu energijom Plašta, tako ćemo stalno ugrađivati magnetične energije materijalnog Izobilja u mesto svog stanovanja. Možemo pokrivati frižider, ostavu i druga mesta gde se čuva hrana.

U izgovaranje posebne vibracione formule (rečenice), možemo da pokrijemo Plaštom mesto gde se čuva novac, na takav način energija našeg novca podići će se na novi vibracioni nivo i privući će još novca u život i u kuću.

Možemo da prekrivamo Plaštom sebe i druge ljude kada su zajedno i tada energija štiti od konflikta i nerazumevanja.

Možemo da prekrijemo Plaštom zajedničku fotografiju porodice (ili mentalnu sliku) i na takav način daćemo zaštitu od nesuglasica i razmirica kako užoj tako i široj porodici.

Možemo pokriti Plaštom svoju kuću ili stan i zaštiti od negativnih uticaja sa strane, od ulaska nepoželjnih ljudi u prostor (od lopova i sično).

Plašt Arhanđela štiti životni ili radni prostor od previše kvarova i problema tehničkog karaktera. Kao i od starenja prostora, od procesa raspadanja, koji je neminovan i odvija se neprekidno svakog trena u svakom prostoru.

Pokrivajući sebe pre početka rada (bilo koje vrste) s drugim ljudima, mi dobijamo zaštitu od energetskih i čak fizičkih toksina koji mogu da se oslobađaju iz organizma ili uma drugih ljudi.

Plaštom pokrivamo osobu koja ide na daleki put ili na neku intervenciju, u cilju toga da sve protekne na najbolji mogući način.

Možemo da se pokrijemo Plaštom kada idemo na posebno važan razgovor, privatnog ili poslovnog karaktera, kako bi isti protekao na za nas najpovoljniji način.

Plaštom možemo pokriti bilo koju nepovoljnu situaciju i na takav način zaštiti sve učesnike, od daljih komplikacija i bilo koje negative.

Možemo ovom enrgijom da zaprogramiramo prekrivač ili neki drugi predmet, po želji i potrebi, kako bi nastavio da ostvaruje svoje delovanje stalno, bez dodatnog angažovanja s naše strane.

Prekrivač može da se koristi kako za porkivanje tokom noćnog sna i odmora, tako i za pokrivanje mesta gde se čuva novac ili bilo šta drugo vredno. Možemo, takođe zaprogramirati stoljnjak ili komad garderobe koji nosimo.

Ukoliko želimo da ostanemo neprimećeni od strane drugih ljudi, da nas niko ne uzmenirava ni na koji način ni kod kuće ni na javnom mestu, Plašt Arhanđela Mihaila postaće “Plašt nevidljivosti“.

U trenucima slabosti, kada klonemo duhom i gubimo veru u sebe, u Dobro i svetlu budućnost, možemo i trebamo da se pokrijemo Plaštom Arhanđela. Visoke vibracije Plašta dotaknuće Dušu i probudiće je u snazi, podsetiće na to da je Božanska. Vratiće osobi veru u svoju moć, u lepotu i smislenost života i u to da je sve moguće, kada deluješ iz svoje Božanstvenosti.

Možemo otkriti mnogo drugih načina primene Arhanđeoskog Plašta i taj broj je neograničen.

Energiju možemo koristiti za sebe i za druge, kako kontaktno tako i na daljinu.

Svi prisutni na radionici dobiće specijalnu tehniku rada s Plaštom Arhanđela Mihaila, koja se sprovodi jednom godišnje na slavu. Tehniku mogu primenjivati i rezultat imati svi, kako ljudi koji slave Aranđelov dan, tako i oni koji slave druge slave. Pomagaće svima koji imaju u svojim rukama Plašt Arhanđela Mihaila.

Na radionici će svi dobiti, takođe, tehniku za sprovođenje Inicijacije za druge ljude u energiju Plašt Arhanđela Mihaila.

ONLINE

20. novembra 2023. godine.

Trajanje: od 18.00 do 19.30 časova Održava: Margarita Milenković Dobija se: skripta.

Razmena enegije: 4.000 dinara.

Radionica se neće ponavljati.

Za sve dodatne informacije i prijavljivanje, molimo vas da kontaktirate organizatora udruženja, Reiki učitelja, Teodoru Dimić na:

brojeve telefona: 065/252-07-82 ili na imejl: [email protected]